مبانی امنیت شبکه

حجم فایل : 8.0 MB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 81 محتوای مجموعه ی اسلایدها برگرفته ازکتاب های زیر می باشد: William Stallings, Network Security Essentials قمي، مباني امنيت شبكه ملكيان، امنيت داده ها فصل اول: يادآوري نگاهی به پشته پروتکلTCP/مبانی امنیت شبکه|50687366|uvq|
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان مبانی امنیت شبکهآماده دریافت می باشد .

حجم فایل : 8.0 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 81
محتوای مجموعه ی اسلایدها برگرفته ازکتاب های زیر می باشد:
William Stallings, Network Security Essentials
قمي، مباني امنيت شبكه
ملكيان، امنيت داده ها

فصل اول: يادآوري نگاهی به پشته پروتکلTCP/IP Application Presentation Session Transport Network Data Link Physical Application Transport Internet Network Interface Ethernet, 802.3, 802.5, ATM, FDDI, and so on IP Conceptual Layers OSI Reference Model نگاهی به لایه IP Application Transport Network Interface IP Datagram IP Layer Internet VERS HLEN Type of Service Total Length ID Flags Frag Offset TTL Protocol Header Checksum Src IP Address Dst IP Address IP Options Data Internet Control Message Protocol (ICMP)
Internet Protocol (IP)
Address Resolution Protocol (ARP)
Reverse Address Resolution Protocol (RARP) نگاهی به لایه حمل Transmission Control Protocol (TCP)
User Datagram Protocol (UDP) Src Port Dst Port Seq # Ack # HLEN Reserved Code Bits Window TCP Segment Format Transport Layer Check Sum Urgent Ptr Option Data Src Port Dst Port Length UDP Segment Format Check Sum Data Application Network Interface Internet Transport Transport Network Interface Internet نگاهی به لایه کاربرد Web Browsing
(HTTP, SSL)
File Transfer (FTP, TFTP, NFS, File Sharing)
E-Mail (SMTP, POP2, POP3)
Remote Login (Telnet, rlogin)
Name Management (DNS)
Microsoft Networking Services Application Layer Application تعریف امنیت داده اگر رخدادهای ناخوشایند و خطرناک را در یکی از رده های
دسترسی غیرمجاز به داده ها
نشت اطلاعات محرمانه
از دسترس خارج شدن خدمات یک سرویس دهنده
تغییر مخفیانه در داده ها
سرقت داده ها
نابود شدن داده ها
جعل داده ها
اختلال در عملکرد صحیح ماشین کاربران
و هر نوع تعرض به حریم داده های یک ماشین
را تلقی کنیم؛ امنیت داده ها عبارت است از ... تعریف امنیت داده امنیت داده ها عبارت است از مجموعه تمهیدات و روشها که در یکی از بند های زیر قرار بگیرد:
الف) تمهیداتی که اطمینان می دهد رخدادهای ناخوشایند، هرگز اتفاق نمی افتد.
ب) تمهیداتی که احتمال وقوع رخدادهای خطرناک را کاهش می دهد.
ج) تمهیداتی که نقاط حساس به خرابی و استراتژیک را در سطح شبکه توزیع نماید.
د) تمهیداتی که اجازه می دهد به محض وقوع رخدادهای خطرناک، شرایط در اصرع وقت و با کمترین هزینه به شکل عادی برگردد و کمترین خسارت را به جای بگذارد.
بنابراین تعریف می کنیم امنیت عبارت است از: مکانیزم های پیشگیری یا کاهش احتمال وقوع رخدادهای خطرناک و جلوگیری از...