پروژه برنامه نویسی مدیریت انبار – انبارداری با سی شارپ

نـوع فایـل : Source تعداد صفحات : - عنوان پروژه: پروژه مدیریت انبار با #C زبان برنامه نویسی : C#.NET در این پروژه کاربران می توانند کالا های وارد شده به انبار و تعداد کالاهای خارج شده از ان را ببینند و نظارت کنند و خیلی امکانات دیگر. اطلاعات ورود: usپروژه برنامه نویسی مدیریت انبار – انبارداری با سی شارپ|50309619|uvq|
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان پروژه برنامه نویسی مدیریت انبار – انبارداری با سی شارپآماده دریافت می باشد .

نـوع فایـل: Source


تعداد صفحات : -
عنوان پروژه: پروژه مدیریت انبار با #C
زبان برنامه نویسی : C#.NET
در این پروژه کاربران می توانند کالا های وارد شده به انبار و تعداد کالاهای خارج شده از ان را ببینند و نظارت کنند و خیلی امکانات دیگر.


اطلاعات ورود:


user : ali
password : 1


...