پرسشنامه بررسی تاثیر سطوح کیفیت ادراک شده و تاثیر آن بر درگیری ذهنی ، رضایت و تصمیم خرید بیمه عمر و پس انداز

دانلود بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد مشخصات فایل تعداد صفحات6حجم0/16 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه بررسی تاثیر سطوح کیفیت ادراک شده و تاثیر آن بر درگیری ذهنی ، رضایت و تصمپرسشنامه بررسی تاثیر سطوح کیفیت ادراک شده و تاثیر آن بر درگیری ذهنی ، رضایت و تصمیم خرید بیمه عمر و پس انداز|42076192|uvq|پرسشنامه سنجش كیفیت خدمات تست سرو كوال,پرسشنامه استاندارد و جهانی كیفیت خدمات,پرسشنامه سنجش كیفیت خدمات,پرسشنامه استاندارد كیفیت خدمات,پرسشنامه كیفیت خدمات تست سرو كوال,پرسشنامه كیفیت خدمات,دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات (سروکوال),مدل کیفیت خدمات پاراسورامان
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان پرسشنامه بررسی تاثیر سطوح کیفیت ادراک شده و تاثیر آن بر درگیری ذهنی ، رضایت و تصمیم خرید بیمه عمر و پس اندازآماده دریافت می باشد .

دانلود بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات6حجم0/16 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریتپرسشنامه بررسی تاثیر سطوح کیفیت ادراک شده و تاثیر آن بر درگیری ذهنی ، رضایت و تصمیم خرید بیمه عمر و پس انداز

پاسخگوی گرامی

این پژوهش در قالب پرو‍ژه كارشناسی ارشد مدیریت به دنبال بررسی تاثیر سطوح کیفیت ادراک شده و تاثیر آن بر درگیری ذهنی ، رضایت و تصمیم خرید بیمه عمر و پس انداز می باشد. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

1-سن پاسخگو : ..............................................................................................

2-جنسیت پاسخگو : 1-مرد 5 2-زن 5 3-وضعیت تاهل : متاهل5 مجرد 5

4- میزان تحصیلات خویش را ذكر فرمائید ؟

1-بیسواد 5 2-زیر دیپلم 5 3-دیپلم 5 4-فوق دیپلم5 5-كارشناسی 5 6-كارشناسی ارشد ا 5 7-دكترا 5

5- خواهشمند است در خصوص پرسشهای مندرج در جدول زیر در خصوص كیفیت خدمات ارائه شده در نمایندگی های بیمه ایران با عبارت كاملاً مخالفم ، مخالفم ، ....... ، كاملاً موافقم اظهار نظر فرمائید ؟

****** این پرسشنامه بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد می باشد و روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. *** پرسشنامه دارای 39 سوال است مقیاس طیف لیکرت

کاملا مخالفم

مخالفم

تا حدودی مخالفم

نظری ندارم

تا حدودی موافقم

موافقم

کاملا موافقم

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات ترجمه شده نسخه ٢٨ سوالی پرسشنامه استاندارد مدل سروکوال که توسط «پاراسورامان و زیتامل و بری » ساخته شده است، می باشد . در مطالعه عجم و همکاران (١٣٩٢) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ در دو بخش انتظارات و ادراكات به دست آمده است که عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد . دانشگاه

واحد اراک

دانشکده مدیریت گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسیارشد

گرایش : تحول

عنوان:

بررسی تاثیر سطوح کیفیت ادراک شده و تاثیر آن بر درگیری ذهنی ، رضایت و تصمیم خرید بیمه عمر و پس انداز


"