پاورپوینت کاربرد تحلیل محتوا ارشد علوم اجتماعی

به تعداد 83 اسلاید قابل ویرایشمناسب دانشجویان ارشد و دکتری گرایش های علوم اجتماعی مشخصات فایل تعداد صفحات83حجم0/217 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل به تعداد 83 اسلاید قابل ویرایش مناسب دانشجویان ارشد و دکتری گرایش های علوم اجتماعی شامل سرفصلپاورپوینت کاربرد تحلیل محتوا ارشد علوم اجتماعی|42053866|uvq|پاورپوینت کاربرد تحلیل محتوا ارشد علوم اجتماعی
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان پاورپوینت کاربرد تحلیل محتوا ارشد علوم اجتماعیآماده دریافت می باشد .

به تعداد 83 اسلاید قابل ویرایشمناسب دانشجویان ارشد و دکتری گرایش های علوم اجتماعی


مشخصات فایل
تعداد صفحات83حجم0/217 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx
توضیحات کامل

به تعداد 83 اسلاید قابل ویرایش

مناسب دانشجویان ارشد و دکتری گرایش های علوم اجتماعی

شامل سرفصل های:

¥ مراحل چندگانه استراتژی تحقیق / پرسش آغازین پژوهش و ویژگی های آن /اهداف پژوهش¥ مطالعات اكتشافی/ منبع یابی نظری/ مطالعه تئوری ها و مبانی نظری¥ فرضیه سازی و انواع فرضیه های تحقیق/انواع مفاهیم و متغیرهای تحقیق/ ساختن مدل تحقیق¥ تهیه طرح تحقیق و برنامه ریزی آن / انتخاب واحد تحلیل واحد مشاهده /ابزارسازی /انواع مقیاسها /سطح سنجش متغیرها¥ انواع طرح های نمونه گیری / اعتبار و روایی تحقیق و ابزارهای آن¥ جمع آوری داده و ملاحظات مربوط به آن در طرح های مختلف تحقیق¥ كدگذاری استخراج و پردازش داد ها¥ معرفی وکاربرد تكنیك های تحلیل داده ها/ آماره های توصیفی و كاربرد آنها / تكنیك های دو و چند متغیری تحلیل داده ها¥ چگونگی انتخاب فنون تحلیل داده ها و نتیجه گیری¥ اصول تنظیم گزارش پژوهش/ ارجاع نویسی و ....
"