استقرار برنامه های کاربردی مبتنی بر مولفه در محیط های توزیع شده

دانلود پاورپوینت مشخصات فایل تعداد صفحات41حجم0/115 کیلوبایت فرمت فایل اصلیppt توضیحات کامل دانلود پاورپوینت کارشناسی ارشد رشته نرم افزار (بصورت جامع و کامل) مقداستقرار برنامه های کاربردی مبتنی بر مولفه در محیط های توزیع شده|42053076|uvq|مبتنی بر مولفه,برنامه های کاربردی,محیط های توزیع شده,برنامه های کاربردی مبتنی بر مولفه,گذاشتن برنامه های کاربردی مبتنی در محیط های توزیع شده,دانلود پاورپوینت کارشناسی ارشد رشته نرم افزار,استقرار برنامه های کاربردی مبتنی بر مولفه در محیط های توزیع شده
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان استقرار برنامه های کاربردی مبتنی بر مولفه در محیط های توزیع شدهآماده دریافت می باشد .

دانلود پاورپوینت


مشخصات فایل
تعداد صفحات41حجم0/115 کیلوبایت فرمت فایل اصلیppt
توضیحات کامل
دانلود پاورپوینت کارشناسی ارشد رشته نرم افزار(بصورت جامع و کامل) مقدمهامروزه برنامه های کاربردی پیچیده ای وجود دارند که دارای تعداد زیادی مولفه های نرم افزاری ناهمگن هستند. این برنامه ها معمولا در محیط های توزیع شده استقرار می یابند.استقرار برنامه های مبتنی بر مولفه در محیط های توزیع شده به سادگی استقرار برنامه های منفرد بر روی یک کامپیوتر نمی باشد. مشخصه های مبتنی بر وظیفه مندی در نرم افزار بیش از سایر ویژگیهای نرم افزار در بازار رقابتی اهمیت دارد.این گرایش باعث افزایش برخی نیازها مانند افزایش قابلیت استفاده ; نیرومندی ; قابلیت اطمینان ; انعطاف پذیری ; وفق پذیری و سادگی نصب و استقرار محصولات نرم افزاری شد .با قوی تر شدن این نیازها ; پیچیدگی فرآیندی كه نرم افزار مدیریت می كرد; به علت نیاز به مجتمع شدن فرایندهای نواحی مختلف ; افزایش یافت .در نتیجه برنامه های نرم افزاری به مرور بسیار بزرگ و پیچیده شدند. امروزه چالش مهم برای توسعه دهندگان نرم افزار; توانایی مقابله با پیچیدگی و وفق یافتن سریع با تغییرات است . به صورت معمول ; توسعه نرم افزار ; چالشهای افزایش پیچیدگی و وابستگی به نرم افزار خارجی با تمركز برروی یك سیستم در یك لحظه و تضمین تحویل در موعد مقرر و نیازمندیهای بودجه بدون ملاحظه نیازهای تكاملی سیستم ;را مشخص می كند . تمركز برروی یك سیستم در یك لحظه و غفلت از تغییرات منجر به ایجاد تعدادی مسئله شد : شكست اكثریت پروژه ها در تحویل به موقع ; بودجه و نیازمندی های كیفی و به دنبال آن افزایش هزینه های وابسته به نگهداری نرم افزار .یك راه حل برای این مسائل ; قابلیت استفاده مجدد است. ایده استفاده مجدد نرم افزار جدید نیست ; اما با وجود برخی موفقیتها ; قابلیت استفاده مجدد هنوز نیروی جلوبرنده در توسعه نرم افزار نمی باشد.بسیاری از روشهای ناموفق استفاده مجدد ; نیازمندیهای اساسی قابلیت استفاده مجدد را تضمین نمی كنند : قابلیت استفاده مجدد نیازمند برخی تغییرات در اشیایی است كه مورداستفاده مجدد قرارخواهند گرفت .قابلیت استفاده مجدد باید در توسعه نرم افزار خاصی مجتمع شود. کلمات کلیدی:مبتنی بر مولفهبرنامه های کاربردیمحیط های توزیع شده فهرست مطالبمقدمهتعریف یک مولفه نرم افزاریموارد مشترک در تمامی تعاریف مولفه نرم افزاری:ابزارهای استقرار نرم افزاردر صنعت ابزارهای استقرارمبتنی بر وبنمونه هایی از ابزارهای استقرارمبتنی بر وبابزارهای مدیریت سیستمابزارهای مدیریت سیستمنمونه هایی از ابزارهای مدیریت سیستمرهیافتهای استقرار نرم افزاردرتحقیقاتایجاد چارچوب های استقراراستفاده از عاملهای سیار در استقرار نرم افزاراستقرار بر محور کیفیت سرویساستقرار در شبکه های محاسباتیرهیافتهای استقرار نرم افزاردرتحقیقات(ادامه)چارچوب های استقرار (Deployment Frameworks) نمونه هایی ازچارچوبهای استقرار Software Dockدر دانشگاه ColoradoOMG D&C Specificationتوسط Object Management GroupORYAمختصر Open enviRonment to deploY Applicationsتوسط Lestideau و Belkhatir در سال 2003رهیافتهای استقرار نرم افزاردرتحقیقات(ادامه)استفاده از عاملهای سیار در استقرار نرم افزارعاملهای سیار به دلایل زیر درفرایند استقرارمفیدندامکان عمل در قالب های ناهمگنامکان یکپارچگی با اینترنتامکان نظاره کردن روال نصب نمونه پروژه هایی که در فرایند استقرار آنها از عامل های سیار استفاده شده استاستقرار بر محور کیفیت سرویس (QoS-Aware Deployment)رهیافتهای استقرار نرم افزاردرتحقیقاتتاکید بر استقرار بر محور کیفیت سرویس در محیط فراگیررهیافت مبتنی بر گراف برای برنامه ریزی استقرارهدف ما :فرایند استقرار نرم افزاربه دست آوردن (Acquiring) برنامه ریزی (Planning) نصب Installation) (پیکره بندی (Configuration)اجرا (Execution)فاز برنامه ریزی (Planning)نتایج در طرح استقرار (Deployment Plan)ورودی های برنامه ریزمدل کردن ورودی های برنامه ریزمزایای استفاده از گراف برای مدل کردنمدل کردن مشخصات برنامهمثالی از یک برنامه مدل شده با ReoN1 رهیافت مبتنی بر گراف برای برنامه ریزی استقرارمدل کردن مشخصات برنامهمثالی از یک گراف محیط هدفرهیافت مبتنی بر گراف برای برنامه ریزی استقرار(ادامه)حل مساله برای پارامترهزینه با استفاده از الگوریتم تقریبی مساله پوشش مجموعه مینیمم ((Minimum Set Cover حل مساله برای پارامتراطمینان با استفاده از الگوریتم تقریبی مساله برش چند راهه (Multiway cut) در تئوری گراف.گام های بعدی و زمانبندیمراجع
"