گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در بیمه سینا

شرح مختصر : پشتیبانی کامل سخت افزاری و ارائه خدمات نرم افزاری به کلیه قسمتهای منطقه. اداره کردن تمامی برنامه های پام از داخلی سایت کامپیوتری اعم از سیستم های مالی و اداری و . . . ـ هماهنگی برای ورود و خروج تجهیزاتی که احتیاج به تعمیر سخت افزاری و نرمگزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در بیمه سینا|41013133|uvq|گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در بیمه سینا
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در بیمه سیناآماده دریافت می باشد .

شرح مختصر :

پشتیبانی کامل سخت افزاری و ارائه خدمات نرم افزاری به کلیه قسمتهای منطقه. اداره کردن تمامی برنامه های پام از داخلی سایت کامپیوتری اعم از سیستم های مالی و اداری و . . . ـ هماهنگی برای ورود و خروج تجهیزاتی که احتیاج به تعمیر سخت افزاری و نرم افزاری دارند و ارسال آنها به سازمان یا شرکت مورد نظر و پیگیری تا برگشت دستگاهها و درصورت لزوم قراردادن دستگاه امانی جهت جلوگیری از هر گونه وقفه کاری. گزارشات آماری مربوط به سیستم های اداری و مالی و . . . خطوط. ارائه کلیه خدمات کابل کشی برق ،UPS برای کلیه واحدها و کابل کشی خط شبکه جهت حوزه های موردنیاز. هماهنگی با واحدهای سایت یا قسمتها در خصوص تهیه هرگونه نرم افزار و خرید دستگاه یا هر قطعه کامپیوتری. تهیه ریبون و کارتریج کلیه پرینترهای منطقه. اطلاعات آماری از قبیل مشخصات کارکنان و احکام صادره از منطقه ( مرخصی ، نقل و انتقال وماموریت ) و گزارش ماهانه جهت ارائه به هر حوزه و مقام مافوق. تهیه کلیه فرمهای مورد نیاز اعم از فرم ۸۰ و ۱۰۰ و ۱۳۲ ستونی و گواهی جهت ارائه به کل منطقه. انجام سایر اموریکه در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می گردد.

فهرست :