آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت نقش جهان در سال 87

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت نقش جهان در سال 87 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشدآمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت نقش جهان در سال 87|41006506|uvq|قیمت, نوسانات,نسبت قیمت به سود, سود هر سهم,بالاترین و پایین ترین قیمت, حجم سهام , ارزش بازاری
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت نقش جهان در سال 87آماده دریافت می باشد .

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت نقش جهان در سال 87 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد