آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت سینا دارو در سال 90

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت سینا دارو در سال 90 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشدآمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت سینا دارو در سال 90|41006101|uvq|نوسان, نسبت قیمت به سود, سود هر سهم,بالاترین و پایین ترین قیمت, حجم سهام ,ارزش بازاری
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت سینا دارو در سال 90آماده دریافت می باشد .

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت سینا دارو در سال 90 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد