آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت شیشه قزوین در سال 90

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت شیشه قزوین در سال 90 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشدآمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت شیشه قزوین در سال 90|41005663|uvq|نوسان, نسبت قیمت به سود،, سود هر سهم،,بالاترین و پایین ترین قیمت، ,حجم سهام و ارزش بازاری
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت شیشه قزوین در سال 90آماده دریافت می باشد .

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت شیشه قزوین در سال 90 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد