دانلود شیپ فایل خطوط همبارش حوضه آبریز دریای خزر

شیپ فایل خطوط همباران حوضه آبریز دریای خزر حوضه آبریز اصلی دریای خزر، شامل 7 حوضه ی فرعی می باشد که عبارتند از: حوضه آبریز رودخانه ارس حوضه آبریز رودخانه اترک حوضه آبریز رودخانه سفید رود حوضه آبریز رودخانه های بین سفید رود و هراز حوضه آبریز رودخانه هدانلود شیپ فایل خطوط همبارش حوضه آبریز دریای خزر|41005211|uvq|لایه GIS همبارش حوضه آبریز دریای خزر،, لایه خطوط همبارش حوضه آبریز دریای خزر،, نقشه ی همبارش حوضه آبریز دریای خزر،, شیپ فایل همبارش حوضه آبریز دریای خزر،, دانلود شیپ فایل همبارش حوضه آبریز دریای خزر، ,نقشه GIS دمای حوضه آبریز دریای خزر،, دانلود نقشه ی همبارش حوضه آبریز دریای خزر،, نقشه بارش حوضه آبریز دریای خزر،,نقشه ی خطوط همبارش حوضه آبر
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان دانلود شیپ فایل خطوط همبارش حوضه آبریز دریای خزرآماده دریافت می باشد .

شیپ فایل خطوط همباران حوضه آبریز دریای خزر

حوضه آبریز اصلی دریای خزر، شامل 7 حوضه ی فرعی می باشد که عبارتند از:

راهنمای استفاده:

این فایل یک فایل فشرده است که جهت استفاده، ابتدا باید آن را از حالت فشرده خارج کنید.

محتوای فایل:

لایه پولیگونی مرز حوضه + لایه خطی همبارش حوضه

فرمت فایل اصلی:

Shp