بیمه بیماری

قسمت اول – تاریخچه : تعیین تاریخ معینی برای پیدایش تقریبا غیر ممکن است ، بعضی از علمای علم بیمه معتقدند نوعی از قبل از میلاد مسیح در چین قدیم مرسوم بوده است. بدین نحو که بسیاری از ثروتمندان چین در ایام سلامت مبالغ به پزشک خود می پرداختند &ndashبیمه بیماری|41003417|uvq|بیمه بیماری
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان بیمه بیماریآماده دریافت می باشد .

قسمت اول – تاریخچه :

تعیین تاریخ معینی برای پیدایش تقریبا غیر ممکن است ، بعضی از علمای علم بیمه معتقدند نوعی از قبل از میلاد مسیح در چین قدیم مرسوم بوده است. بدین نحو که بسیاری از ثروتمندان چین در ایام سلامت مبالغ به پزشک خود می پرداختند – برای اینکه در موقع بیماری اگر از پرداخت حق العلاج و هزینه های معالجه عاجز می ماندند پزشکی که قبلا در موقع سلامتی بیمار از او پول گرفته او را معالجه نماید- این رویه تقریبا امروزه نیز اساس خصوصی را تشکیل می دهد زیرا بیمه شده در دوران سلامتی مبالغی را به بیمه گر می پردازدو در موقع بیماری موسسه بیمه گر هزینه بیماری و معالجه بیمه گذار را پرداخت می کند.