آشنائی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

آشنائی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) - مقدمه در حال حاضر، وضعیت امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور، بویژه در حوزه دستگاههای دولتی و خصوصی، در سطح نامطلوبی قرار دارد. از جمله دلایل اصلی وضعیت موجود، میتوان به فقدان زیرساختهای فنی و اجرائی امنیت و عدآشنائی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)|41003408|uvq|آشنائی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان آشنائی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)آماده دریافت می باشد .

آشنائی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

- مقدمه

در حال حاضر، وضعیت امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور، بویژه در حوزه دستگاههای دولتی و خصوصی، در سطح نامطلوبی قرار دارد. از جمله دلایل اصلی وضعیت موجود، می‌توان به فقدان زیرساخت‌های فنی و اجرائی امنیت و عدم انجام اقدامات موثر در خصوص ایمن‌سازی فضای تبادل اطلاعات این دستگاه‌ها اشاره نمود.

بخش قابل توجهی از وضعیت نامطلوب امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور، بواسطه فقدان زیرساخت‌هائی از قبیل نظام ارزیابی امنیتی فضای تبادل اطلاعات، نظام صدور گواهی و زیرساختار کلید عمومی، نظام تحلیل و مدیریت مخاطرات امنیتی، نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطلاعات، نظام مقابله با جرائم فضای تبادل اطلاعات و سایر زیرساخت‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات در کشور می‌باشد. از سوی دیگر، وجود زیرساخت‌های فوق، قطعا تاثیر بسزائی در ایمن‌سازی فضای تبادل اطلاعات دستگاههای دولتی خواهد داشت.