پیشنه و ادبیات نظری بازار بورس، دلایل عمده تامین مالی شركت ها

پیشنه و ادبیات نظری بازار بورس ، دلایل عمده تامین مالی شركت ها در 42 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش. فهرست مطالب و بخشی از متن : مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازار بورس ، دلایل عمده تامین مالی شركت ها فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه 11 2-2 بازار بپیشنه و ادبیات نظری بازار بورس، دلایل عمده تامین مالی شركت ها|40280396|uvq|پیشنه و ادبیات نظری بازار بورس دلایل عمده تامین مالی شركت ها
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان پیشنه و ادبیات نظری بازار بورس، دلایل عمده تامین مالی شركت هاآماده دریافت می باشد .

پیشنه و ادبیات نظری بازار بورس ، دلایل عمده تامین مالی شركت ها در 42 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازار بورس ، دلایل عمده تامین مالی شركت ها

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 11

2-2 بازار بورس.. 12

3-2 دلایل عمده تامین مالی شركت ها 12

4-2 روش های تامین مالی. 13

1-4-2 تامین مالی كوتاه مدت.. 13

2-4-2 تامین مالی بلند مدت.. 13

5-2 تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی. 14

1-5-2 بدهی های عملیاتی قراردادی. 15

1-1-5-2 اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری) 15

1-1-1-5-2 هزینه اعتبارات تجاری. 15

2-1-1-5-2 هزینه عدم استفاده از تخفیف.. 16

3-1-1-5-2 تأخیر در پرداخت.. 16

4-1-1-5-2 اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی. 16

2-1-5-2 اسناد پرداختنی. 17

3-1-5-2 سایر حساب ها و اسناد پرداختنی. 17

4-1-5-2 پیش دریافت از مشتریان. 17

2-5-2 بدهی های عملیاتی برآوردی (ذخایر) 18

1-2-5-2 ذخیره هزینه های معوق. 19

2-2-5-2 ذخیره مالیات.. 19

3-2-5-2 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان. 19

6-2 تامین مالی ناشی از بدهی های مالی. 20

1-6-2 بدهی های مالی كوتاه مدت.. 20

1-1-6-2 اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت) 21

1-1-1-6-2 اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی. 21

2-1-6-2 وام های بانکی کوتاه مدت.. 22

3-1-6-2 وثیقه قرار دادن حساب های دریافتی. 22

4-1-6-2 وثیقه قرار دادن موجودی کالا. 23

2-6-2 بدهی های مالی میان مدت و بلندمدت.. 23

1-2-6-2 وام های بانكی بلندمدت.. 24

2-2-6-2 وام های شركت های بیمه و سایر موسسات اعتباری. 24

3-2-6-2 تامین مالی تجهیزات.. 24

4-2-6-2 بدهیهای رهنی. 24

5-2-6-2 اوراق قرضه 25

1-5-2-6-2 انواع اوراق قرضه 25

6-2-6-2 مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهیهای بلندمدت.. 26

7-2 تشریح بازده و انواع آن. 28

1-7-2 بازده سهام 28

2-7-2 بازده مورد انتظار یك سهم 30

3-7-2 بازده ارزش ویژه یا حقوق صاحبان سهام 30

4-7-2 بازده دارایی. 31

5-7-2 بازده سرمایه گذاری. 31

8-2 نظرات و تئوری های تامین مالی. 32

1-8-2 نظریه سنتی. 32

2-8-2 نظریه مودیگلیانی و میلر. 33

3-8-2 مالیات و نظریه مودیگلیانی و میلر. 34

4-8-2 هزینه های ورشكستگی و نظریه مودیگلیانی و میلر. 34

5-8-2 هزینه های نمایندگی. 34

6-8-2 تئوری موازنه ایستا یا پایدار. 35

7-8-2 نظریه عدم تقارن اطلاعات.. 36

8-8-2 تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی ( تئوری ترجیحی) 37

9-2 مروری مختصر بر مطالعات و تحقیقات.. 39

1-9-2 مروری مختصر بر مطالعات خارجی. 40

2-9-2 مروری مختصر بر مطالعات داخلی 42

مقدمه

منابع مالی عنصر حیاتی و مهمی است که هم در تأسیس و ایجاد فعالیتهای اقتصادی و هم در بهره برداری از آن ها نقش کلیدی دارد. اگر منابع مالی در اختیار نباشد هیچگونه فعالیت اقتصادی را نمی توان پایه گذاری کرد. وظیفه هر مدیر مالی، بهینه سازی حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر رساندن بازده سهام سهامداران است. مدیر مالی در این زمینه تصمیماتی اتخاذ می کند که شامل تصمیمات مربوط به کاربرد و تشخیص ساختار مالی و سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی برای تحصیل بیشترین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بنابراین مدیران مالی شرکت ها می توانند از طریق انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی بر بازده سهام سهامداران اثر بگذارند.

نكته مهم این است كه تصمیم گیری بهینه در خصوص ساختار مالی كدام است و شركت ها باید از چه تركیبی در تامین مالی خود استفاده كنند. اگر شركت تمام منابع مورد نیاز را از محل سرمایه فراهم كند، از مزایای اهرم مالی بی بهره خواهد بود و اگر از بدهی در سطح بالایی استفاده كند، ریسك ورشكستگی خود را افزایش خواهد داد. در صورت استفاده از ساختارسرمایه بهینه[1]، هزینه سرمایه[2] شركت حداقل و بازدهی حداكثر خواهد شد. برای پرداختن به این مساله سوالات اساسی مطرح خواهد شد كه عبارتند از:

 • شركت در چه فعالیت هایی باید سرمایه گذاری كند؟
 • مزایا، معایب، روش و آثار استفاده از بدهی و سرمایه در وضعیت رقابتی و ارزش شركت چیست؟
 • یك شركت در ساختار سرمایه تا چه اندازه از بدهی و تا چه اندازه از حقوق صاحبان سهام استفاده كند؟
 • منابع مالی مورد نیاز را می توان به طرق مختلف شناسایی و برای بنگاه های اقتصادی استفاده كرد. سوال اساسی این است كه كدامیك از منابع در مقاطع مختلف باید انتخاب شوند و شركت ها چگونه اقدام به تامین منابع مالی نمایند تا بر سود شركت و بازده سهامداران حداكثر تاثیر مثبت را بگذارند (خشنود، 1384، 5-4 ).

  در این فصل، شیوه های تامین مالی از طریق بدهی های عملیاتی و مالی و همچنین معایب و محاسن برخی شیوه های یاد شده بیان می گردد؛ سپس انواع بازده به اختصار تشریح می شود. در ادامه نیز نظریات و تئوری های مربوط به تامین مالی و همچنین پیشینه تحقیق مطرح می شود.

  2-2 بازار بورس

  بازار بورس اوراق بهادار نقش مهمی را در جذب سرمایه های اندک مردم و تأمین مالی شرکتها فراهم می آورد. از آنجا که این بازار در تخصیص منابع و سرمایه های ملی نقش سازنده ای دارد، بنابراین مطلوبیت آن در جهت توسعه اقتصادی جامعه خواهد بود. افراد سعی می کنند تا با کسب اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس نسبت به خرید و یا فروش سهام اقدام کنند. بازارهای مالی و سرمایه ای نقدینگی بخش خصوصی را در قالب پس اندازهای کم و هدایت آن به درون بخش های تولیدی جذب می کند و همچنین قادر است بر رشد تولید ناخالص ملی و مهار تورم تأثیرگذار باشد. رسالت بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازار مالی در انتقال وجوه از عرضه کنندگان به متقاضیان می باشد. این بازار نقش واسطه ای را به عهده دارد که طرف عرضه وجوه، فرایندی به نام سرمایه گذاری را تکمیل می کند و در طرف تقاضای آن فرایندی به نام تأمین مالی را به راه می اندازد (باقری، 1388، 3).

  در حال حاضر، بورس اوراق بهادار به عنوان تنها بازار سرمایه در ایران، نقش اساسی و مهمی در تأمین وجوه مورد نیاز شرکت ها و جذب سرمایه برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایفا می کند. از این رو جهت افزایش آگاهی و دانش سرمایه گذاران و علاقه مندان به سرمایه گذاری در بازار سرمایه، بررسی و تحقیقاتی پیرامون فعالیت های بورس اوراق بهادار و شرکت های پذیرفته شده در آن ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.

  3-2 دلایل عمده تامین مالی شركت ها

  انگیزه مدیران از تامین مالی را می توان در غالب سه دلیل عمده زیر مطرح نمود :

  بازپرداخت بدهی، سرمایه گذاری در پرو‍‍ژه های جدید و جبران كمبود جریانهای نقد عملیاتی (مجتهدزاده،1388، 3).

  4-2 روش های تامین مالی

  شركت ها به منظور اجرای پروژه های سودآور و دستیابی به حداكثر بازدهی در جهت افزایش ثروت سهامداران خود، از منابع مالی مختلف و به شیوه های گوناگون استفاده می كنند. مدیریت در راستای تامین منابع مالی مناسب باید هزینه منابع متعدد مالی را مشخص نموده و آثاری را كه این منابع بر بازده و ریسك عملیاتی [3] شركت دارند، تعیین نماید (جهانخانی،1373، 5).

  در یك طبقه بندی كلی، شیوه های تامین مالی شركت ها به دو دسته تقسیم می شوند :

  الف) تامین مالی كوتاه مدت [4]

  ب) تامین مالی بلند مدت

  1-4-2 تامین مالی كوتاه مدت

  تامین مالی كوتاه مدت، نوعی تامین مالی كه حداكثر ظرف مدت یك سال یا كمتر بازپرداخت شود. درواقع، تاكنون تعریف عمومی و جامع پذیرفته شده ای از تامین مالی كوتاه مدت ارائه نشده است و تفاوت های موجود بین تامین مالی كوتاه مدت و تامین مالی بلندمدت از لحاظ مدت زمان جریانات نقدی شركت اهمیت بسیار زیادی دارد. تصمیمات تامین مالی كوتاه مدت، مربوط به جریانات نقدی ورودی و خروجی شركت در مدت یك سال و یا كمتر از آن است (روس [5] ،1991، 694).

  2-4-2 تامین مالی بلند مدت

  تامین مالی بلندمدت، عمدتا به منظور سرمایه گذاری های بلندمدت همچون خرید دارایی جدید، احداث كارخانه، توسعه تجهیزات و مواردی از این قبیل مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامی كه شركت بخواهد دارایی های خود را افزایش دهد و برای این منظور به تامین مالی نیاز پیدا كند، نخستین اقدام در این زمینه این است كه اطمینان حاصل شود از این كه از دارایی های موجود به صورت بهینه ای بهره برداری می شود. در برخی موارد شركت ها به منظور تامین نیازهای مالی خود و رفع مشكل كمبود سرمایه، بسیاری از دارایی های خود را به فروش می رسانند و خدمات مورد نیاز را از طریق اجاره تامین می كنند.

  عمده ترین منابع تامین مالی بلندمدت شركت ها عبارتند از: بدهی های بلندمدت، سهام ممتاز، سهام عادی و سود انباشته. بدهی های بلندمدت، در حالت كلی شامل وام های بلندمدتی است كه معمولا از طریق بانك ها و یا سایر موسسات مالی تامین می شود و همچنین اوراق قرضه منتشر شده توسط شركت ها را نیز در برمی گیرد.

  1. Optimal Capital Structure

  2. Cost of Capital

  [3]. Operating Risk

  [4]. Long-Term Financing

  [5]. ROSS