دانلود مقاله ترجمه شده حسابرسی یکپارچه عمومی برای ابر داده های دینامیک مشترک

فایل دانلودی فقط شامل فایل ترجمه شده با پسوند pdf بوده و فایل انگلیسی در آن موجود نمی باشد. فهرستمقاله: چکیده 1-مقدمه 1-1 اثرگذاری ما 2-آثار مرتبط 3-طرح بندی مسدانلود مقاله ترجمه شده حسابرسی یکپارچه عمومی برای ابر داده های دینامیک مشترک|40249783|uvq|محاسبه ابر,حسابرسی انسجام عمومی,تعهد برداری، امضا حلقه ای,پروتکل تطابق کلید گروهی
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان دانلود مقاله ترجمه شده حسابرسی یکپارچه عمومی برای ابر داده های دینامیک مشترکآماده دریافت می باشد .

فایل دانلودی فقط شامل فایل ترجمه شده با پسوند pdf بوده و فایل انگلیسی در آن موجود نمی باشد.

فهرستمقاله:

چکیده
1-مقدمه
1-1 اثرگذاری ما
2-آثار مرتبط
3-طرح بندی مسئله
1-3 ساختار سیستم
4-مطالب پایه ای
1-4گروه های دوخطی
2-4 مفروضات پیچیدگی
3-4 تعهد بُرداری
4-4 امضا حلقه ای مبنی بر هویت
5- طرح پیشنهادی
1-5 مرور
2-5 طرح محسوس
6-ارزیابی عملکرد
7- نتیجه گیری
8- آثار آتی