دانلود مقاله بررسی اثرات سوء زیست محیطی ناشی از آلودگی نفتی در دریای خزر

چكیده : امروزه انواع آلودگی های محیط های آبی( اقیانوس ها ، دریاها ، دریاچه ها و رودها ) به دلیل اهمیت آنها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند . دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان نیز دچار انوع آلودگی ها می باشد . اگر چه بعضی از انواع آلودگی هادانلود مقاله بررسی اثرات سوء زیست محیطی ناشی از آلودگی نفتی در دریای خزر|40190833|uvq|بررسی اثرات سوء زیست محیطی,ناشی از آلودگی نفتی در دریای خزر
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان دانلود مقاله بررسی اثرات سوء زیست محیطی ناشی از آلودگی نفتی در دریای خزرآماده دریافت می باشد .

چكیده :

امروزه انواع آلودگی های محیط های آبی( اقیانوس ها ، دریاها ، دریاچه ها و رودها ) به دلیل اهمیت آنها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند . دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان نیز دچار انوع آلودگی ها می باشد . اگر چه بعضی از انواع آلودگی ها از مناطق ساحلی و مستقر در خشكی نشأت می گیرند ، اما عامل عمده آلودگی در دریای خزر آلودگی نفتی می باشد . مواد نفتی اگرچه در اندازه محدود توسط كشتی هایی بسار كهنه با تانگرهای كوچك با گنجایش كمتر از 500 تن در دریای خزر حمل می شوند و افزون بر آن بنادر فاقد محل دریافت و تسهیلات انبار كردن مناسب هستند ، از این رو خطر ریزش این مواد به دریا طی حمل و نقل قابل ملاحظه است . مطالعات و تحقیقات نشان می دهد كه با توجه به كمتر بودن عمق دریای خزر در بخش شمالی و بیشتر بودن عملیات اكتشاف و استخراج نفت در این بخش و با توجه به جهت جریانات آب دریای خزر كه به سمت بخش جنوبی است ، به نظر می رسد كه عملیات حمل و نقل مواد نفتی بیشتر به ضرر بخش جنوبی است این دریا كه ایران در آن قرار دارد تمام شود ، هرچند كه به دلیل بیشتر بودن عمق دریا در بخش جنوبی ، این موضوع مد نظر قرار نگرفته است. با توجه به اهمیت دریای خزر از نظر شیلاتی ، اقلیمی و اقتصادی ضروری است كه به موضوع آلودگی دریای خزر اهمیت ویژه داده شود .

در این مقاله سعی شده است كه ابعاد و علل آلودگی نفتی دریای خزر و تاثیرات آن و همچنین راهكارهای مقابله با آن تا حدوده ی مشخص شود.