دانلود تحقیق سرویس و تعمیرات فتوكپی شارپ 60 ص

فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 57 صفحه مشخصات داخلی : 1- نوع : رومیزی 2- سیستم كپی : كاغذ های معمولی وخشك 3- نسخه اصلی : ورقه ای ، كتاب 4- اندازه نسخه اصلی : حداكثر اندازه A3 ( 11"X17") 5- اندازه كپی : حداكثر اندازه A3 و حداقل اندادانلود تحقیق سرویس و تعمیرات فتوكپی شارپ 60 ص|40108646|uvq|دانلود سرویس و تعمیرات فتوكپی شارپ 60 ص,تحقیق سرویس و تعمیرات فتوكپی شارپ 60 ص,مقاله سرویس و تعمیرات فتوكپی شارپ 60 ص,سرویس و تعمیرات فتوكپی شارپ 60 ص
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان دانلود تحقیق سرویس و تعمیرات فتوكپی شارپ 60 صآماده دریافت می باشد .

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 57 صفحه

مشخصات داخلی : 1- نوع : رومیزی 2- سیستم كپی : كاغذ های معمولی وخشك 3- نسخه اصلی : ورقه ای ، كتاب 4- اندازه نسخه اصلی : حداكثر اندازه A3 ( 11"X17") 5- اندازه كپی : حداكثر اندازه A3 و حداقل اندازه A6 6- سرعت كپی در دقی+قه : بزرگ نمائی كوچك نمائی اندازه معمولی 1×1 نوع كاغذ 12 كپی دردقیقه 20 كپی دردقیقه 25 كپی در دقیقه A4 طولی 12 كپی در دقیقه 20 كپی در دقیقه 25 كپی در دقیقه A5 طولی 9 كپی در دقیقه 15 كپی در دقیقه 19 كپی در دقیقه A4عرضی 9 كپی در دقیقه 15 كپی در دقیقه 19 كپی در دقیقه A5عرضی 8 كپی در دقیقه 12 كپی در دقیقه 16 كپی در دقیقه B4 7 كپی در دقیقه 11 كپی در دقیقه 14 كپی در دقیقه A3 7- زمان اولین كپی : 5/6 ثانیه 8- زمان گرم شدن : 120 ( در ولتاژمناسب و دمای o20 سانتیگرا د،و رطوبت 65% ) 9- كپی برداری متوالی:1تا99 كپی( وارد كردن تعداد كپی از طریق كلیدهای اعداد شمارش معكوس ) وتكراراتوماتیك با امكان توقف (PAUSE) وگرفتن كپی متعدد درزمان توقف .
10- نسبت : 1: 0/50 -1: 0/70 -1: 0/81 -1:0/86 ( در اندازه های ثابت ) :1: 1/15 -1:1/22 -1: 1/41 -1: 200 11- سیستم نورپردازی : نوردهی خطی با ثابت وحركت لامپ ( نوردهی متغییر ) 12- سیستم نورپردازی اتوماتیك : بازتاب نورازمنطقه نورپردازی شده بطوراتوماتیك اندازه گیرری می شود.
13- سیستم تغذیه كاغذ : تغذیه اتوماتیك توسط دو كاست وسینی دستی 50 برگ ( كل ظرفیت دستگاه 500 + 250 + 50 برگ كاغذ می باشد ) .
14- سیستم دولوپر( ظاهركننده تصویر): ظهوربابرس مغناطیسی دوجزئی (- دولوپر+ تونر) 15- سیستم انتقال تونر: تغذیه تونر به صورت اتوماتیك كنترل می شود .
16- سیستم انتقال تصویر: درام opc 17- سیستم پاك كننده درام : توسط تیغه پاك كننده 18- سیستم جدا كننده كاغذ از سطح درام : توسط ناخنكهای جدا كننده و شارژرجدا كننده 19- محل قرارگرفتن سند : وسط 20- سیستم انتقال دهنده كاغذ : تسمه همرا با مكش كاغذ وغلتكهای انتقال دهنده 21- سیستم شارژ: توسط سیم شارژو ولتاژDC منفی 22- سیستم انتقال تصویر: توسط سیم شارژو ولتاژ DC منفی 23- سیستم د شارژ: د شارژنوری بوسیله لامپ د شارژ 24- منبع نور : لامپ های لوژن w310 وات برای ولتاژ220 ولت لامپ های لوژن 275 وات برای ولتاژ 100 وات ولتاژورودی : 100 V-50/60 HZ-AC 110 V-50/60 HZ-AC خطای ولتاژ 10% + 120 V-60HZ 127 V-60HZ خطای فركانس 2% + 200 V-50HZ 220 V-50.
60 HZ 240 V-50HZ توضیحات مشخصات فتوكپی ردیف حداكثر1.
5KWشامل دستگاه تغذیه سند ودستگاه جداكننده ومابقی لوازم از نوع غلتك حرارتی: بالائی باروكش تفلون وپائینی ازجنس لاستیك سلیكون طول 700میلیمتر×620میلیمتر×ارتفاع 492میلیمتر در حدود 77كیلوگرم مصرف برق سیستم حرارتی ابعاد وزن 26 27 28 29 متعلقات (ACCESSORHES) SF-8300 SF-8400 نوع قطعه 1 1 1 1 3 1 1 1 - 1 1 1 1 3 1 1 1 2 كاست 500 برگ سینی خروج كاغذ سینی سند