بررسی روابط عمومی در ایران و جهان

پایان نامه در 70 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه تعریف روابط عمومی جی ای گرونیك نظریه پرداز معاصر روابط عمومی را مدیریت ارتباط بین یك سازمان در این رشته و همگان هایی میداند كه با آن سروكار دارند. ركس هارلو كه از پیشقدمان روابط عمومی در جهان است و تالیفات بررسی روابط عمومی در ایران و جهان|40091262|uvq|بررسی روابط عمومی در ایران و جهان, روابط عمومی در ایران و جهان
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان بررسی روابط عمومی در ایران و جهانآماده دریافت می باشد .

پایان نامه در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

تعریف روابط عمومی

جی ای گرونیك نظریه پرداز معاصر روابط عمومی را مدیریت ارتباط بین یك سازمان در این رشته و همگان هایی می‌داند كه با آن سروكار دارند.

ركس هارلو كه از پیشقدمان روابط عمومی در جهان است و تالیفات گوناگونی در این رشته دارد این تعریف را پیشنهاد می‌كند:

روابط عمومی عبارت است از دانشی كه بوسیله آن سازمان ها آگاهانه می‌كوشند به مسئولت اجتماعی خویش عمل نمایند تا بتوانند تفاهم و پشتیبانی كسانی را كه برای مؤسسه اهمیت دارند بدست آورند.

درواقع روابط عمومی هنری است كه به كمك آن می‌توان مؤسسه، سازمان و فرد مورد علاقه و احترام كارمندان، مشتری ها و مردمی كه با آن سروكار دارند قرار داد. روابط عمومی بخشی از وظایف مدیریت سازمان است. عملی است ممتد، مداوم و طرح ریزی شده كه از طریق آن افراد و سازمان ها می‌كوشند تا تفاهم و پشتیبانی كسانی را كه با آنها سروكار دارند بدست آورند.

تاكنون در هزاران مقاله-كتاب و سخنرانی در سراسر جهان به تبیین، اهمیت، نقش، هدف و كاركردهای روابط عمومی در جامعه پرداخته شده است و ابعاد گوناگون آن تشریح و تبیین شده است با این وجود بازهم شاهدیم كه نویسندگان و اندیشمندان بسیاری علاقه مندند به تفحص در این عرصه بپردازند و در این تلاش امیدوار هستند كه شاید اطلاع دیگری به اطلاعات موجود بیفزایند و گامی دیگر در راستای شفاف سازی موضوع بردارند.

تقریبا 102 سال از تاسیس روابط عمومی (به مفهوم نوین) در ایالات متحده امریكا و 49 سال در ایران گذشته است. روابط عمومی در غرب محصول نیاز ذاتی جامعه و در ایران مهمانی ناخوانده بوده و هست. چرا این مهمن هنوز مورد پذیرش قرار نگرفته؟ شاید یكی از عمده ترین علت هایش نامناسب بودن شرایط اجتماعی، نا آمادگی جامعه برای پذیرایی از یك پدیده نوین و نبود الزام ها و شروطی است كه استقرار و حیات این پدیده را غیرممكن می‌سازد. داشتن روابط عمومی، نگرش، گرایش، حیات، منش و رفتار و سرانجام فرهنگ، هنجارها و ارزشهای خود را طلب می‌كند.

هدف روابط عمومی میانجی گری منصفانه میان مؤسسه و مخاطبان است. وساطت میان كسانی كه می‌خواهند كالا و خدماتی را بفروشند و آنانی كه مایلند آنها را
خریداری كنند.

روابط عمومی آن دسته از اعمال مدیریت است كه مدیر بوسیله آنها برخورد و رفتار عامه را می‌سنجد و درنتیجه خط مشی ها و طرز عمل فرد یا مؤسسه را به صورتی كه متضمن منافع همگان و فرد یا مؤسسه مزبور باشد تعیین و برنامه عمل و فعالیت خود را به منظور حصول حسن تفاهم و قبول جامعه طرح می‌كند. اندیشمندان و كارشناسان وظایف عمده روابط عمومی را به سه بخش تقسیم می‌كنند:

1. اطلاع رسانی 2. تبلیغ و تهییج 3. افكار سنجی

اطلاع یا خبر و آگاهی یكی از اشكال ارتباط میان افراد و گروه هاست و بیان ارتباط و اطلاع نسبت به كل و جزء برقرار است.

از آنچه گفته شد چنین بر می‌آید كه بازشناسی نقش، اهمیت و كاركرد اطلاع رسانی روابط عمومی و سایر نهادها و سازمانهایی كه با اطلاعات و داده ها سروكار دارند به علت تحولات تكنولوژیكی روزافزون و به دلیل تغییر در شكل و ماهیت روابط اجتماعی در سطح ملی- منطقه ای و جهانی براساس ضرورت بازتولید آگاهی ها نسبت به این تحولات و شناخت وضعیت جدید همواره ضرورت دارد. روابط عمومی و اطلاع رسانی دارای نسبت كل به جزء بوده و محیط اجتماعی-تاریخ-ژئوپولوتیك- روندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و نوع كیفیت ساختارهای سیاسی-اجتماعی در چگونگی و سرشت این نقش بسیار تاثیر دارد. روابط عمومی را دری منصفانه و غیر جانب دارانه میان مؤسسه و مخاطبان است كه براساس اطلاعات دقیق حاصله از سنجش محیط نیاز، مخاطب، امكانات و نیز هدف گذاری، سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های مؤثر تحقق می‌یابد.

روابط عمومی ها امروزه باید در چهارچوب سازمانهای نوین و براساس مدیریت استراتژیك یا راهبردی با چشم اندازهای جهانی به فعالیت بپردازند. درباره مهارت بیان و امتناع یادآوری كردیم كه امروزه متصدیان روابط عمومی باید مهارت استفاده از رسانه‌ها را كسب كنند، تا بتوانند با اطلاعات جامع و انعطاف پذیری مناسب مخاطبان را از طریق برنامه های مؤثر اقناع كنند.

انجمن های افكار عمومی

تاریخچه AAPOR

AAPOR در سال 1947 توسط یك دسته پژوهشگر خصوصی پیشرفته بوجود آمد. این گروه در حدود 70 نفر از collegous بودند كه در مورد تماس harryhfield واكنش نشان دادند. رئیس تحقیقات این مركز بعد از دانشگاه Denver ملاقاتی جهت رسیدگی به این موضوع در شهر مركزی Colorado در ماه جولای سال 1964 برگزار كرد.

این گروه AAPOR درخانه ایرانی تاریخی با بیش از چهار عضو گردهم جمع شدند و پیرامون خوش بینی خود در مورد روان شناسی جدید و بازتاب آن و نیز بازتاب در اهمیت زمینه ساخت حرفه ای و رسمی سازی در سال 1947 صحبت كردند و دو ارگان به نام های AAPOR و انجمن افكار عمومی جهان WAPOR تشكیل شده است كه در برخی سالها ملاقات هایی را با هم برقرار می‌كنند. در واقع AAPOR خود را موضوعات حرفه ای از قبیل PQQ كه به یك مجله دولتی در سال 1948 تبدیل شده است و همچنین استانداردهای حرفه ای و درصد تمام اینها تئوری تحقیقات پیشرفته و علم ا صول سرگرم كرده است.

AAPOR

این انجمن در حدود هزار و 600 نفر عضو دارد كه در مورد بهره و جذابیت افكار عمومی تحقیقاتی را در این زمینه انجام می‌دهد. این اعضا در دانشگاه علوم قضایی شركت های بازرگانی، آژانس های دولتی وگروه های بدون سود كه هر دو برای بازدید مردم و تاسیسات تشكیل كار می‌كنند و همچنین تشویق در روشهای بازدید خوب در بین مجله public opinion qulity كنفرانس سالانه و فرصت های تحصیلی، ترفیع دادن استانداردهای هد ایت حرفه ای و اخلاقی برای بازدید و تحقیقات افكار عمومی، آسان كردن شبكه غیر رسمی در بین شبكه AAPOR و شبكه ملاقات های منطقه ای انجام می‌شود.

WAPOR

این انجمن برای تحقیقات افكار عمومی در سال 1947 با هدف فراهم كردن ملاقات های جهانی نزدیك، زمینه ساز تحقیقات و با تاكید برفردی ساختن امور وكارهای مشابه آن تشكیل شد. وظایف هر قسمت از این انجمن متفاوت است و در چند بخش صورت می‌گیرد كه عبارتند از:

صورت جلسه های كاركنان این سازمان، پرونده اعضا،‌كمیته نشریه، عناصر سازمانی كه شامل پرونده های تاریخی و اخبار ملاقات هاست. پرونده های نشریه شامل پرونده های خبری WAPOR و جزوه هایی كه در زمینه سازمان های تحقیقاتی در كنگره WAPOR می‌باشد.

در ارتباط با این انجمن، انجمن اروژایی افكار عمومی (ESOMAR) MARCKET RESEARCH و انجمن امریكایی تحقیقات افكار عمومی AAPOR و سازمان های افكار عمومی دیگر وجود دارند و همچنین با سازمان تحقیقات وابسته كه شامل ESOMAR و انجمن جهانی علوم اجتماعی ISSC می‌باشد مرتبط هستند.

فهرست مطالب

تعریف روابط عمومی.. 1

فصل اول- اهمیت، نقش و كاركرد روابط عمومی.. 2

فصل دوم - انجمن ها و نهادهای حرفه ای و تخصصی روابط عمومی در ایران و جهان. 6

هدف... 7

اهداف انجمن های روابط عمومی.. 8

اهداف انجمن های روابط عمومی.. 8

انواع روابط عمومی.. 10

عوامل مؤثر در ارتقاء روابط عمومی.. 12

انجمن های روابط عمومی در جهان. 13

انجمن های بین المللی روابط عمومی.. 14

تاریخ روابط عمومی در ایران. 14

جمع بندی.. 15

فصل سوم - انجمن ها و مؤسسات و شراكت های بزرگ روابط عمومی در جهان. 17

انجمن های جهانی روابط عمومی.. 18

انجمن جهانی ارتباط گران بازرگانی.. 18

انجمن های افكار عمومی.. 19

تاریخچه AAPOR. 19

انجمن جهانی افكار عمومی AAPOR. 21

قسمت پنجم 23

اكثریت لازم برای مذاكره 23

قسمت ششم. 24

قسمت هفتم. 24

انجمن اجرایی.. 24

اعضا 26

انجمن اجرایی و كمیته ها 27

قسمت اول. 27

قسمت دوم. 27

رای دادن و هدایت تجارت... 30

خزانه و سرمایه. 31

زبان. 31

نمادهای روابط عمومی در ایالات متحده امریكا 31

انجمن روابط عمومی آمریكا 31

روابط عمومی در قاره آسیا 32

روابط عمومی در قاره اروپا 32

روابط عمومی در قاره افریقا 33

فصل چهارم-روابط عمومی سیاره ای.. 34

روابط عمومی در عصر حاضر. 35

جهانی شدن روابط عمومی.. 35

آینده روابط عمومی.. 36

جایگاه روابط عمومی در ایران. 37

روابط عمومی در هزاره سوم. 38

جمع بندی.. 43

فصل پنجم-مفهوم مدیریت و روابط عمومی.. 45

مقدمه. 46

ویژگی های یك مدیر روابط عمومی اندیشمند. 46

كاستی های مدیریت روابط عمومی.. 48

جمع بندی.. 49

فصل ششم- كاربرد اینترنت در روابط عمومی.. 52

پست الكترونیكی.. 56

مجله الكترونیك... 56

برد الكترونیكی.. 57

تلفن گویا 57

مجله ویدئویی.. 58

ماهواره 58

نتیجه گیری..