گزارش کارآموزی بیمه تامین اجتماعی

بخشی از متن: به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه هاي تامين اجتماعي جهت تمركز وجوه درآمدهاي حاصله از وصول حق بيمه ،سرمايه گذاري و بهره برداري از آن به منظور اجراي تعهدات قانون تامين اجتماعي ،سازمگزارش کارآموزی بیمه تامین اجتماعی|39013513|uvq|کارآموزی در بیمه,گزارش کاراموزی بیمه,کارآموزی رشته بیمه,کارآموزی مدیریت بیمه,کاراموزی بیمه تامین اجتماعی,کارآموزی سازمان تامین اجتماعی,پروژه کارآموزی بیمه,پروژه کاراموزی رشته بیمه,پروژه کارآموزی بیمه تامین اجتماعی
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان گزارش کارآموزی بیمه تامین اجتماعیآماده دریافت می باشد .

بخشی از متن:
به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي
اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه هاي تامين اجتماعي جهت
تمركز وجوه درآمدهاي حاصله از وصول حق بيمه ،سرمايه گذاري و بهره برداري از
آن به منظور اجراي تعهدات قانون تامين اجتماعي ،سازمان تامين اجتماعي
تشكيل گرديده است.
ا ين سازمان طبق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي
غير دولتي مصوب 19/4/73 جزء نهادهاي عمومي غير دولتي قرار گرفته و داراي
استقلال مالي و اداري است و بمنظور تحقق رسالت و اهداف خود نيازمند
:سازماندهي فعاليت هاي مختلف بيمه اي و درماني و ايجاد ارتباطات سازماني و
فرا سازماني است و جهت هدايت هماهنگي ونظارت كنترل امور به لحاظ حفظ اصل
استقلال آن ،اين سازمان داراي شوراي عالي بوده كه به مثابه مجع عمومي وسسات
حمايتي اقتصادي عمل مي نمايد. اعضاي اين شورا داراي نمايندگاني از طرف
دولت ،كارفرمايان و كارگران به شرح ذيل ميباشند: ...

فهرست مطالب:
فصل اول: آشنايي با مكان كارآموزي
آشنايي اجمالي با سازمان تامین اجتماعي
اداره كل تامين اجتماعي استان
تعهدات وحمايتهاي شعبه
تعهدات كوتاه مدت
تعهدات بلند مدت
چارت سازماني شعبه و اهم وظايف هر واحد
رئيس شعبه
معاونت
واحد درآمد
مشاوره
واحد امور بيمه شدگان
واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي
واحد بازرسي
واحد اجرائيات
واحد حسابداري
واحد امور اداري وخدمات
فصل دوم: ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته كارآموزي
بانك تعهدات قانوني
بانك درآمد
بانك كارگشايي
حقوق ودستمزد
محاسبه حقوق ومزاياي كاركنان
محاسبه و واكاوي در مزاياي كاركنان
كمك هزينه مسكن كاركنان
بهره وري
كارانه
كارانه موقت
نيم عشر اجرايي
كلياتي از مزايا
حق التضمين
هزينه اولاد
كمك هزينه عائله مند
اضافه كار
فوق العاده ايام تعطيل
حكم كارگزيني
كسورات حقوق ومزايا
ماليات
بيمه
جريمه غيبت
ثبت اسناد
فصل سوم: آزمون آموخته ها، پيشنهادات و نتايج
چگونگي پرداختها توسط واحد حسابداري
نرخ حق بيمه
ملاك محاسبه حق بيمه
محاسبه حق بيمه بيمه شدگان
تكاليف،
حقوق وارتباط اداري كارفرمايان با سازمان تامين
اجتماعي

مدارك لازم جهت تشكيل پرونده پيمانكاران
ارتباط اداري فيمابين كارفرمايان و سازمان تامين اجتماعي