مقاله ترجمه شده ؛ سازمان تجارت جهانی، موافقتنامه های تجاری گروهی و آینده تجارت چندجانبه

auto;text-align:right;line-height:150%;mso-outline-level:2;direction:rtl; unicode-bidi:embed"> mso-ascii-font-family:Times New Roman;mso-fareast-font-family:Times New Roman; mso-hansi-font-family:Times New Roman;color:windowtext;text-decoration:none;مقاله ترجمه شده ؛ سازمان تجارت جهانی، موافقتنامه های تجاری گروهی و آینده تجارت چندجانبه|39008009|uvq|ترجمه مقاله,حقوق,تجارت,مقاله حقوق ,سازمان تجارت جهانی,موافقتنامه های تجاری گروهی جهانی,مقاله آماده در مورد تجارت جهانی ,مقاله ترجمه شده,دانلود مقاله,ترجمه مقاله ,سازمان تجارت جهانی,موافقتنامه های تجاری گروهی ,آینده تجارت چند جانبه,تجارت
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان مقاله ترجمه شده ؛ سازمان تجارت جهانی، موافقتنامه های تجاری گروهی و آینده تجارت چندجانبهآماده دریافت می باشد .سازمان تجارت جهانی، موافقتنامه های تجاری گروهی و آینده
تجارت چندجانبهدر طی دهة اخیر در مورد این مسئله که آیا افزایش تعداد موافقتنامه‌های تجارت
آزاد سنگ بنای مستحکمی برای برقراری آزادی تجاری چندجانبه است یا مانعی بر سر راه
آن به شمار می‌رود قلم فرسایی فراوان شده است. بیشتر بحث‌های موجود، بر روی تأثیر
موافقتنامه‌هایی تمرکز کرده‌اند که در درجة اول دو جانبه هستند یا اگر دو جانبه
نیستند ابتدائاً در درون یک منطقه انجام شده‌اند و هم‌چنین در خصوص حوزه‌ای که تحت
پوشش قرار می‌دهند بسیار شبیه به سازمان تجارت جهانی (
WTO) می‌باشند. به تازگی گرایش جدیدی
در مورد مذاکرات تجاری ایجاد شده است. در این حرکت جدید، موافقتنامه‌ها عموماً دو
یا سه کشور را در بر می‌گیرند، در حوزة عضویت به اندازة قبل به منطقة جغرافیایی
توجه نمی‌شود و موضوع مذاکره و توافق چیزی ماورای مسائل مطرح در موافقتنامه‌های
سازمان تجارت جهانی است. این مذاکرات جمعی باعث بروز مسائل جدیدی در حیطة سیستم
تجارت چندجانبه می‌گردد. این نوشته با بررسی برخی از این مذاکرات سعی می‌کند تأثیر
آن‌ها بر سیستم تجارت چندجانبه را تحلیل کند.

فهرست مطالب:مذاکرات تجاری جمعی: تکمیل سیستم تجارت چندجانبه یا جایگزین کردن آن؟نسل جدیدی از موافقتنامه‌‌های تجاریپیمان مشارکت فرا پاسیفیکموافقتنامة تجارتِ خدماتموافقتنامة تجاری ضد اعمال متقلبانهبرداشت و نتیجه گیریحل و فصل اختلافاتمذاکرات سازمان تجارت جهانی