شیپ فایل حوضه آبریز اصلی خلیج فارس- دریای عمان و زیرحوضه های آن

حوضه آبریز اصلی خلیج فارس – دریای عمان، شامل 9 حوضه ی فرعی می باشد که عبارتند از: · حوضه آبریز رودخانه کرخه · حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ · حوضه آبریز رودخانه جراحی – زهره · حوضه آبریز رودخانه حله · حوضه آبریز رودخانه مند · حوضه آبریز رودخانه های مشیپ فایل حوضه آبریز اصلی خلیج فارس- دریای عمان و زیرحوضه های آن|39007496|uvq|لایه GIS حوضه های آبریز اصلی, لایه مرز حوضه های آبریز اصلی, نقشه ی مرز حوضه های آبریز, شیپ فایل محدوده حوضه های آبریز, مرز حوضه های آبریز, دانلود شیپ فایل مرز حوضه های آبریز, شیپ فایل مرز حوضه های آبریز, شیپ فایل حوضه آبریز اصلی خلیج فارس, در
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان شیپ فایل حوضه آبریز اصلی خلیج فارس- دریای عمان و زیرحوضه های آنآماده دریافت می باشد .

حوضه آبریز اصلی خلیج فارس – دریای عمان، شامل 9 حوضه ی فرعی می باشد که عبارتند از:

· حوضه آبریز رودخانه کرخه

· حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ

· حوضه آبریز رودخانه جراحی – زهره

· حوضه آبریز رودخانه حله

· حوضه آبریز رودخانه مند

· حوضه آبریز رودخانه های مرزی غرب

· حوضه آبریز رودخانه های کل – مهران و جزایر خلیج فارس

· حوضه آبریز رودخانه های بین بندر عباس - سدیج

· حوضه آبریز رودخانه های بلوچستان جنوبی