گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر برنامه نویسی SQL

فهرست : فصل اول مقدمه ليزينگ چيست تكنولو‍‍ژي SQL فصل دوم نيازمنديها شرح عملكرد فرم ها فصل سوم شرح با بانك اطلاعاتي مدل رابطه اي ERD قسمتی از متن: لیزینگ ( LEASING) نوعی قرارداد و توافق است که بین دو فرد حقیقی یا حقوقی جهت بهره برداری از عین یا منفعت گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر برنامه نویسی SQL|39007046|uvq|دانلود کارآموزی ,دانلود گزارش کارآموزی ,دانلود کارورزی کامپیوتر,کارآموزی شرکت لیزینگ,گزارش کارآموزی نرم افزار,گزارش کارآموزی SQL,کارآموزی برنامه نویسی,کارآموزی مهندسی کامپیوتر,پروژه کارآموزی رشته نرم افزار
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر برنامه نویسی SQLآماده دریافت می باشد .

فهرست :

فصل اول
مقدمه
ليزينگ چيست
تكنولو‍‍ژي SQL

فصل دوم
نيازمنديها
شرح عملكرد فرم ها

فصل سوم
شرح با بانك اطلاعاتي
مدل رابطه اي ERDقسمتی از متن:
لیزینگ ( LEASING) نوعی قرارداد و توافق است که بین دو فرد حقیقی یا حقوقی جهت بهره برداری از عین یا منفعت کالا ی سرمایه ای یا مصرفی با دوام که قابلیت اجاره را داشته باشد منعقد می شود . بنابراین هر قرارداد لیزینگ حداقل دارای دو طرف است که استفاده کننده از منافع دارایی را اجاره کننده ( مستاجر) و مالک دارایی را اجاره دهنده ( موجر ) می نامند


نیازمندی های سیستم طراحی شده :
1- سیستم باید قابلیت ثبت اطلاعات خریدار را دارا باشد.
2- سیستم باید قابلیت ثبت انواع اتومبیل را دارا باشد.
3- سیستم باید قابلیت فروش قسطی انواع اتومبیل ها را دارا باشد.
4- سیستم باید اطلاعات قسط ها را ثبت کند.
5- سیستم باید قابلیت پرداخت قسط را دارا باشد
6- سیستم باید افرادی که قسط آنها عقب افتاده است را واکشی کند.
7- هر نوع اتومبیل دارای شرایط پرداخت قسطی ای است که این قسط ها باید در سیستم نسبت به اتومبیل ثبت گردد.
8- سیستم باید قابلیت پرداخت پول پیش را دارا باشد
9- در نهایت تصمیم با اپراتور است که چقدر پول پیش و چقدر پرداخت قسطی دارد.