پاورپوینت انحصار کامل، انحصار در خرید و انحصار در فروش

دانلود پاورپوینت با موضوع انحصار کامل، انحصار در خرید و انحصار در فروش، در قالب ppt و در 70 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: انحصار کامل انحصار در خرید و انحصار در فروش تعریف انحصار کامل ویژگی های ساختار انحصار کامل در فروش مثال در مورد انحصار در فروش دلایپاورپوینت انحصار کامل، انحصار در خرید و انحصار در فروش|34054821|uvq|دانلود پاورپوینت انحصار کامل,دانلود پاور پوینت انحصار در خرید ,دانلود پاور پوینت انحصار در خرید ,دانلود پاورپوینت اقتصاد خرد ۲ ,دانلود فایل انحصار کامل,دانلود فایل پوینت انحصار در خرید ,دانلود فایل پوینت انحصار در خرید ,دانلود فایل اقتصاد
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان پاورپوینت انحصار کامل، انحصار در خرید و انحصار در فروشآماده دریافت می باشد .

دانلود پاورپوینت با موضوع انحصار کامل، انحصار در خرید و انحصار در فروش،
در قالب ppt و در 70 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

انحصار کامل
انحصار در خرید و انحصار در فروش
تعریف انحصار کامل
ویژگی های ساختار انحصار کامل در فروش
مثال در مورد انحصار در فروش
دلایل شکل گیری انحصار
تفاوت انحصار کامل و رقابت کامل
انحصارگر چگونه سود خود را حداکثر می کند
استخراج جبری و هندسی درامد نهایی MR
رفتار بهینه انحصار گر در کوتاه مدت : بیان جبری
رفتار بهینه انحصار گر در کوتاه مدت : بیان نموداری
رفتار بهینه انحصار گر در بلند مدت : بیان جبری
رفتار بهینه انحصار گر در بلند مدت : بیان نموداری
چرا در رقابت کامل یکی از شرایط این بود که قیمت بالای مینیمم توابع هزینه باشد ولی در انحصار شرط کلی این است که قیمت باید بالای منحنی ها باشد و مینیمم دیگرمطرح نیست ؟
استخدام نیروی کار توسط انحصارگر در کوتاه مدت
استخدام نیروی کار توسط انحصارگر در کوتاه مدت : شرط کلی
استخدام نیروی کار توسط انحصارگر در بلند مدت : شرط کلی
قدرت انحصاری
شاخص لرنر
قاعده سرانگشتی برای قیمت گذاری بر اساس شاخص لرنر
چرا انحصارگر منحنی عرضه ندارد
آثار رفاهی انحصار
قانون ضد انحصار و تنظیم قیمت :
سئوال : آیا مجبور کردن انحصار گر به تولید در P=MC (یعنی با وضع P2 ) می توان وضعیتی شبیه رقابت کامل ایجاد کرد ؟
در مورد انحصار طبیعی دولت می تواند به گونه ای قیمت را تنظیم کند که سود اقتصادی صفر شود و حداکثر رفاه اجتماعی حاصل شود .
تبلیغات در ساختار انحصار کامل
تبلیغات در ساختار انحصار کامل : آثار ناشی از جابجایی موازی تقاضا ناشی از تبلیغات
تبلیغات در ساختار انحصار کامل : آثار ناشی از کم کشش شدن تقاضا
مقدار بهینه تبلیغات در حالت انحصار کامل
تفسیر رابطه بهینه تبلیغات و مثال در مورد مقدار بهینه تبلیغات
تعادل کوتاه مدت انحصار گر چند کارخانه ای : بیان جبری
سئوال: انحصارگر برای حداکثر سازی سود چقدر تولید می کند و میزان تولید هر کارخانه چقدر خواهد بود ؟
تعادل کوتاه مدت انحصار گر چند کارخانه ای : بیان نموداری
س‍ئوال: چرا در انحصا گر چند کار خانه ای شبیه نمودار زیر جمع هزینه هایی نهایی برابر با درآمد نهایی قرار می گیرد ؟
تعادل بلند مدت انحصارگر چند کارخانه ای :
کارتل: کارتل اپک و کارتل الماس دبیرز Debeers :
کارتل چگونه عمل می کند :
مقایسه کارتل و انحصار گر چند کار خانه ای
کارتل و محدودیت ورود
تبعیض قیمت در شرایط انحصار
در برخی شرایط خاص بدون تبعیض قیمت بنگاه هیچ فروشی نخواهد داشت و صنعت شکل نمی گیرد
انواع تبعیض قیمت درجه یک ، درجه دو و درجه سه
تبعیض قیمت کامل یا درجه اول
قیمت متوسط و تقاضای همه یا هیچ
منحنی تقاضای همه یا هیچ
تبعیض قیمت مقداری یا درجه دوم :
تبعیض قیمت چند بازاری یا تبعیض قیمت درجه سه
تبعیض قیمت چند بازاری یا تبعیض قیمت درجه ۳: بیان ریاضی
جنبه های هنجاری و ارزشی تبعیض قیمت
افق بلند مدت و فرایند تخریب خلاق
انحصار در خرید monopsony
استخراج منحنی مخارج نهایی ME انحصار گر در خرید
مقایسه انحصار در خرید وانحصار در فروش با رقابت کامل
رفتار بهینه یک انحصارگر در خرید
مثال عددی: رفتار بهینه یک انحصارگر در خرید
انحصار گر در خرید منحنی تقاضا ندارد
شاخص قدرت بازاری انحصارگر در فروش :
آثار رفاهی ناشی از رفتار انحصارگر در خرید
تنحصار دو طرفه