دانلود ترجمه مقاله ‏بیماری پسوریازیس (بیماری التهابی مزمن پوست)؛ درمان نوین بیماری پیچیده

دانلود ترجمه مقاله بیماری پسوریازیس (بیماری التهابی مزمن پوست)؛ درمان نوین بیماری پیچیده ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد سال انتشار:2012 تعداد صفحه ترجمه:6 تعداد صفحه فایل انگلیسی:11 موضوع انگلیسی :Psoriasis: Evolving treatment for a coدانلود ترجمه مقاله ‏بیماری پسوریازیس (بیماری التهابی مزمن پوست)؛ درمان نوین بیماری پیچیده|32054836|uvq|جغرافیا,مقاله
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان دانلود ترجمه مقاله ‏بیماری پسوریازیس (بیماری التهابی مزمن پوست)؛ درمان نوین بیماری پیچیدهآماده دریافت می باشد .

دانلود ترجمه مقاله ‏بیماری پسوریازیس (بیماری التهابی مزمن پوست)؛ درمان نوین بیماری پیچیده

ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

سال انتشار:2012

تعداد صفحه ترجمه:6

تعداد صفحه فایل انگلیسی:11موضوع انگلیسی :Psoriasis:

Evolving treatment for a complex disease

موضوع فارسی:دانلود ترجمه مقاله ‏بیماری پسوریازیس (بیماری التهابی مزمن پوست)؛ درمان نوین بیماری پیچیده

چکیده انگلیسی:The cutaneous manifestations of psoriasis can vary in

morphology and severity, and therapy should be tailored

accordingly. Biologic agents are important new options

for treating patients with the most severe forms of the

disease. All physicians should be aware that severe psoriasis

may increase cardiovascular morbidity and the risk of

death, and preventive strategies for patients with severe

disease should be considered

چکیده فارسی:تظاهرات پوستی پسوریازیس از نظر مرفولوژی و شدت بسیار متنمع اند و درمان باید مطابق با این تنووعات انجام گیرد. عوامل بیولوژیک درمان های نوینی هستند که برای معالجه فرم های شدید بیماری بکار برده میشوند. باید توجه داشت که فرم های شدید پسوریازیس می توانند مشکلات قلبی- عروقی و نیز خطر مرگ و میر را افزایش دهند. از این رو در انواع شدید بیماری، توجه به استراتژیهای پیشگیرانه اهمیت زیادی دارد.‏- نکات مهم‏- مطالعات 10 ‏سال گذشته نشان داده اند بین پسوریازیس و برخی اختلالات از جمله سندروم متابولیک و بیماری قلبی- عروقی ارتباط وجود دارد. به عنوان نکته قابل توجه، خطر این اختلالات با افزایش سن کاهش مییابد. بیماران در معرض خطر شامل مردان جوان مبتلا به نوع شدید پسوریازیس میباشند.‏- پسوریازیس پلاکی شایع ترین نوع پسوریازیس است. انواع دیگر پسوریازیس نیز وجود دارند که واکنش هر یک از آنها نسبت به درمان متفاوت میباشد و ممکن است با علایم سیستمیک متنوعی همراه باشند.‏- بازدارندهای TNF (عامل بافت مردگی تومور) باید به عنوان اولین رده عوامل درمانی برای معالجه آرتریت پسوریاتیک در نظر گرفته شوند.‏- فتوتراپی و داروهای سیستمیک از جمله متوترکسات، اسیترتین (سوریاتان) سایکلوسپورین و عوامل بیولوژیک موثرترین داروهای درمانی برای پسوریازیس متوسط تا شدید می باشند.