دانلود ترجمه مقاله انحصار در مقابل رقابت در تنظیم استانداردهای حسابداری

ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد سال انتشار:2014 تعداد صفحه ترجمه:14 تعداد صفحه فایل انگلیسی:17 موضوع انگلیسی :Monopoly versus Competition in Setting Accounting Standards موضوع فارسی:انحصار در مقابل رقابت در تنظیم استانداردهای حسابداری چکدانلود ترجمه مقاله انحصار در مقابل رقابت در تنظیم استانداردهای حسابداری|32053124|uvq|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان دانلود ترجمه مقاله انحصار در مقابل رقابت در تنظیم استانداردهای حسابداریآماده دریافت می باشد .ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

سال انتشار:2014

تعداد صفحه ترجمه:14

تعداد صفحه فایل انگلیسی:17موضوع انگلیسی :Monopoly versus Competition in Setting

Accounting Standards

موضوع فارسی:انحصار در مقابل رقابت در تنظیم استانداردهای حسابداری

چکیده انگلیسی:Financial accounting standards are set by organizations granted a significant

degree of monopoly power by various governments.While there has

been considerable debate on the merits of national (e.g., US Financial

Accounting Standards Board (FASB)) versus international (International

Accounting Standards Board (IASB)) monopolies, little attention has

been paid to the merits of using competing standard-setting organizations

(SSOs) for setting accounting standards.We compare the standard-setting

processes of the FASB/IASB to the processes of four technology-oriented

SSOs to assess the role of competition. We also provide a case study of

monopoly and competitive standards in telephony. Both telephony and

accounting yield some gains from coordination, and similar arguments are

used (under the labels of comparability and consistency of accounting)

in debates about granting a monopoly to their respective SSOs. Our

results show that a group of volunteers competing with the governmentsanctioned

monopoly of International Telecommunications Union transformed

the telephone industry. Thanks to this standards competition, we

enjoy free video internet calling and massive cost savings. Implications for

accounting standard setting are discussed

چکیده فارسی:استانداردهای حسابداری مالی توسط سازمان هایی تعیین می گردد که درجه بالایی از قدرت انحصار فروش را از طرف دولت های مختلف در اختیار دارند. با اینکه بحث های زیادی در مورد مزایای انحصارات ملی (همچون هیئت استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحده (FASB)) در مقابل انحصارات بین المللی (همچون هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB)) صورت گرفته است، با اینحال توجه کمی به مزایای استفاده سازمان های با تنظیم استاندارد رقابتی (SSO) برای تنظیم استانداردهای حسابداری شده است. ما فرآیندهای تنظیم استاندارد FASB/IASB را با فرآیندهای چهار SSO تکنولوژی-محور مقایسه می کنیم تا بتوانیم نقش رقابت را ارزیابی کنیم. ما همچنین مطالعه موردی را در مورد استانداردهای رقابتی و انحصار در ارتباط تلفنی نیز انجام دادیم. هم ارتباط تلفنی و هم حسابداری بهره هایی از این هماهنگی بدست آوردند، و ما از بحث های مشابهی در مورد اعطای یک انحصار فروش به SSO های ترتیبی برای آنها استفاده کردیم. نتایج ما نشان داد که گروهی از داوطلبان که با انحصار ضمانت های اجرایی دولتی برای اتحاد ارتباطات بین المللی رقابت می کردند، صنعت تلفن را شکل دادند. بخاطر همین رقابت استانداردها، ما اکنون می توانیم از ارتباط تصویری اینترنتی رایگان استفاده کنیم و صرفه جویی زیادی در هزینه مکالمه های خود داشته باشیم. ما در مورد مفاهیم تنظیم استاندارد حسابداری نیز بحث می کنیم.