دانلود مقاله با موضوع پیش بینی فعالیت همه اجزاء در Sn-Ag-Cu و Sn-Ag-Cu-Zn لحیم کاری های بدون سرب

در قالب pdf و در 9 اسلاید،قابل ویرایش، شامل: موضوع انگلیسی:Prediction of activities of all components in Sn-Ag-Cu and Sn-Ag-Cu-Zn lead-free solders using modified molecular interaction volume model بخشی از متن:در این مطالعه، فعالیت آلیاژهای دوتایی (Sدانلود مقاله با موضوع پیش بینی فعالیت همه اجزاء در Sn-Ag-Cu و Sn-Ag-Cu-Zn لحیم کاری های بدون سرب|32049992|uvq|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان دانلود مقاله با موضوع پیش بینی فعالیت همه اجزاء در Sn-Ag-Cu و Sn-Ag-Cu-Zn لحیم کاری های بدون سربآماده دریافت می باشد .در قالب pdf و در 9 اسلاید،قابل ویرایش، شامل:

موضوع انگلیسی:Prediction of activities of all components in Sn-Ag-Cu and Sn-Ag-Cu-Zn

lead-free solders using modified molecular interaction volume modelبخشی از متن:در این مطالعه، فعالیت آلیاژهای دوتایی (Sn-Ag، Sn-Cu، Sn-Zn، Ag-Cu، Ag-Zn، Cu-Zn) و آلیاژهای سه تایی

(Sn-Ag-Cu، Sn-Ag-Zn، Sn-Cu-Zn) با استفاده از مدل حجم تعامل مولکولی (MIVM)، اصلاح شده پیش بینی شد.

MIVM (M-MIVM)، معادله ویلسون، و مدل دو مایع غیر تصادفی. انحرافات پیش بینی MMIVM

کوچکترین در بین چهار مدل ترمودینامیکی بودند که نشان می‌دهد M-MIVM برای آن قابل اعتماد است

پیش‌بینی فعالیت این لحیم‌های چند جزئی بدون سرب. بر این اساس، فعالیت های تمام اجزا

در لحیم کاری سه تایی Sn-Ag-Cu در 1300 K با استفاده از M-MIVM پیش بینی شد. متوجه شدیم که فعالیت های

Sn، Ag و Cu دارای انحرافات منفی از قانون رائول هستند و این انحرافات در نهایت به

انحرافات مثبت فعالیت تمام اجزاء در لحیم‌های Sn- Ag-Cu-Zn چهارتایی در 1000 K نیز بود.

زمانی که محتوای روی 0.1 و 0.2 بود، با استفاده از M-MIVM پیش‌بینی شد. این مطالعه کامل ارائه می دهد

توصیف ترمودینامیکی آلیاژهای چهارتایی Sn-Ag-Cu ترنری و Sn-Ag-Cu-Zn.