پاورپوینت حسابداری داراییهای نامشهود(استانداردهای حسابداری )

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 69 قسمتی از پاورپوینت : •هدف استاندارد هدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداری داراییهای نامشهود است. موضوعات اصلی در حسابداری داراییهای نامشهود عبارت از معیارها و زمان شناخت دارایی، تعیین مبلغ دفترپاورپوینت حسابداری داراییهای نامشهود(استانداردهای حسابداری )|32041445|uvq|پاورپوینت حسابداری داراییهای نامشهود(استانداردهای حسابداری )
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان پاورپوینت حسابداری داراییهای نامشهود(استانداردهای حسابداری )آماده دریافت می باشد .

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 69

قسمتی از پاورپوینت :

•هدف استانداردهدف‌ این‌ استاندارد، تجویز نحوه‌ حسابداری‌ داراییهای‌ نامشهود است‌. موضوعات اصلی‌ در حسابداری‌ داراییهای‌ نامشهود عبارت‌ از معیارها و زمان‌ شناخت‌ دارایی‌، تعیین‌ مبلغ‌ دفتری (شامل‌ هزینه‌ استهلاک‌) و موارد افشاست.

•دامنه کاربرد.1الزامات‌ این‌ استاندارد باید در مورد حسابداری‌ کلیه‌ داراییهای‌ نامشهود بکار گرفته‌ شود مگر در موارد زیر :الف‌. مخارج قبل از بهره‌برداری (استاندارد حسابداری شماره 24).ب ‌. سرقفلی‌ ناشی‌ از ترکیب‌ واحدهای‌ تجاری‌ (‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 19 ).ج‌ . حق امتیاز معادن و مخارج اکتشاف، توسعه و استخراج معادن، نفت، گاز طبیعی و منابع مشابهی که احیا‌شونده نیست.د . داراییهای نامشهودی که در روال عادی عملیات واحد تجاری به قصد فروش نگهداری می‌شود (استانداردهای حسابداری‌ شماره‌ 8 یا 9).ه . اجاره‌ها (‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 21 ).

.2این استاندارد برای مخارج تبلیغات، آموزش، تحقیق و توسعه نیز بکار می‌رود.اگرچه این فعالیتها ممکن است منجر به ایجاد یک دارایی با ماهیت عینی گردد (برای مثال نمونه‌سازی یک محصول)، اما عنصر عینی دارایی نسبت به جنبه نامشهود آن، یعنی دانش مستتر در آن، در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

•شناخت و اندازه گیری اولیه دارایی نامشهودیک قلم هنگامی به عنوان دارایی نامشهود شناسایی می شود که:الف. با تعریف داراییهای نامشهود مطابقت داشته باشد.ب . حائز معیارهای شناخت باشد که عبارتند از:.1جریان منافع اقتصادی آتی دارایی به درون واحد تجاری محتمل باشد..2بهای تمام شده دارایی به گونه ای اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد.