مقاله درباره قاجاریه با فرمت ورد قابل ویرایش

توضیحات : تعداد صفحه : 53 بخشی از متن : تاریخچه قاجاریه فکر ایجاد لباس ، ناشی از احتیاج انسان به دفاع از عوارض طبیعی ، به خصوص در مقابل سرما بوده است . لیکن لباس نیز ، شامل هرگونه وسیله زندگی که از دایره رفع احتیاج ابتدائی بیرون می کذارد ، حالت تفننیمقاله درباره قاجاریه با فرمت ورد قابل ویرایش|32041051|uvq|تحقیق قاجاریه,تحقیق اقتصاد در دوره قاجار,فایل ورد قاجار
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان مقاله درباره قاجاریه با فرمت ورد قابل ویرایشآماده دریافت می باشد .

توضیحات :

تعداد صفحه : 53بخشی از متن :تاریخچه قاجاریهفکر ایجاد لباس ، ناشی از احتیاج انسان به دفاع از عوارض طبیعی ، به خصوص در مقابل سرما بوده است . لیکن لباس نیز ، شامل هرگونه وسیله زندگی که از دایره رفع احتیاج ابتدائی بیرون می کذارد ، حالت تفننی (سرگرمی) به خود می گیرد ، درطول زمان از صورا ابتدایی بیرون آمده ، اقوام مختلف روی زمین ، هر یک بنا به مقتضیات اقلیتی و آداب و رسوم درجه و تمدن خود ، به ایجاد لباسهای گوناگون پرداخته و در دوخت و شکل و تزئین آن ، ابتکارات گوناگون به وجود آورده اند ، به طوریکه کم کم ، لبای نیز مثل تمام وسایل زندگی ، جلوه گاه ذوق و هنر بشر گردیده و مظهر درجه لطافت و ذوق و تکامل سلیقه افراد و ملل بشری است .مطالعه و نمایش قطورات لباس های یک ملت امروزه نه تنها از لحاظ تعقیب سیر تاریخی و درک زیبایی و تنوع آنها قابل تعمق است ، بلکه از نظر فهم روانشناسی و عادات و رسوم مختلف آن ملت نیز ، شایان توجه می باشد . بنابراین ، از مطالعه و شکل و انواع لباس ها در زمانها و مکانهای مختلف ، می توان به روحیات یک قوم نیز پی برد شرایط سیاسی و اقتصادی در هر یک از این دوره ها متفاوت است تحول میان اولین دوره و آخرین دوره بسیار قابل توجه است . اما زیر بنای همه این دوره ها طرز تلقی نسبت به زندگی فرد در جامعه بود که تا مدت زیادی چگونگی عمل حکومت شکل آن را تعیین می کرد بنابراین گرچه تغییر در اشکال ظاهری چشمگیر بود ، اما در ساختار احتماعی کمتر نمود می یافت .آقا محمد خان در مارس 1783 میلادی با استقرار در پایتخت در تهران به پادشاهی رسید . در این زمان با وقوع جنگ در سالهای 1795 – 1702 میلادی دول اروپایی در نتیجه شرکتهای تجارب محصول نساجی کمتر به ایران و مشرق زمین نفوذ کردند .آقا محمد خان تاجی بر سر می گذاشت و شال و کلاه نادری و کریم خانی را به رجال مملکت داده بود لباسی رسمی برای تمام رجال و طبقات ، جبه و شال بود ، مؤلف کتاب ( شرح زندگی من ) با تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه از آقا محمد خان تا آخر ناصرالدین شاه نیز به همین مسئله چنین اشاره کرده است .بعد از استیلای غرب به ایران تقلید از قوم غالب ، کلاه اعیانی ایرانیها تبددیل به عمامه کرد ، مردمان با حیثیت به خصوص اهل علم همه عمامه بر سر می گذاشتند ، حکومت بعضی از سلسله ها که اصلا ترک بوده اند شاید تغییری در سر پوش داده باشند .در زمان آقا محمد خان به غیر از شال و کلاه ، جبه ، ترمه ،چاقچوری از ماهوت آتلی و کفش ساغری تمام لباس رسمی بود . از آنجا که حبه لباس روپوش راحت و پردوامی بود تمام ایرانیان آن را اتخاذ کردند و در موارد رسمی و نیمه رسمی به طور کلی در مواقع احترام می پوشیدند . در دوره قاجاریه به جای اینکه بیشتر وقت به رفاه و عمران مملکت ، صرف عیاشی می گذشت .در این دوره فرصتی مناسب برای تجار و سودگران اروپائی داد تا نفوذ خود را در گمرکات ایران و بازار نساجی کامل نماید .نسبت قاجاریه ( قاجاریه در تکاپوی زمامداری )حمله مغول راه ورود بلامانع عده کثیری از قبایل ترک و تاتار را به ایران باز کرد و قبایلی که راه مقاصد چنگیز دست به کشتار نظامی مغول و سپس در سایه خدمتگذاری به ایلخانان مغول بسیاری از دشتها و دامنه های سبز و خرم کوهستانهای فلات ایران و قفقازیه را برای سکونت خود اختیار کردند و در مدت دو قرن حکومت ایلخانان در ایران با نقل و انتقالهایی که در محل سکونت این قبایل داده شد نژادهای مختلف تاتار و ترک بهم آمیخته و نامهای جدیدی از جمله ترکمان و ازبک را می توان ذکر کرد .دوره اول سلطنت قاجاریهسلطنت قاجاریه به سه دوره تشکیل می شد دوره اول سلطنت قاجاریه آقا محمد شاه و لشگر کشی به خراسان دوره اول سلطنت قاجاریه که قریب 40 سال به طول انجامید آقا محمد خان ( 1210 ذیقعده 1211 ) و فتحعلیشاه ( 1212 – 1250 ) به ترتیب زمام سلطنت را در دست داشتند . این دوره با مهم ترین وقایع تاریخ دنیا مثل انقلاب کبیر فرانسه و ظهور ناپلئون اول و توجه خاص بعضی از دول اروپائی با ایران مصادف می شود . و در این میان قاجار بعض ا زمنافع و مصالح کشور را به نفع بیگانگان از دست داده و تنها به فکر حفظ مقام سلطنت بودند .زنجیره اصطلاحات مؤثر در تغییر لباسالف : اصطلاحات نظامی : در واقع اولین قشر اجتماعی که لباس سنتی خود را ( به اجبار) از تن خود در آورده اند و لباس نظامیان اروپائیان را به تن کرد ، سربازان بودند . پولاک که از سال 1850 تا 1880 در ایران اقامت داشت در این زمینه می نویسد :هر چند که روی هم رفته مدل لباس شرقیها و برش ، دگرگونیهایی در آن رخ می دهد به خصوص در این دو دهه اخیر تماس بیشتر با اروپائیان تأثیر خود را به جا می گذارد .از آن هنگام نه تنها کوششی برای متحد الشکل کردن لباس نظامیان به عمل آمد بلکه این تماس در سر وضع غیر نظامیان نیز مؤثر بوده و به این ترتیب بعضی از پرسشهای اروپایی در ایران به نام ، ( دخت نظامی ) رواج یافت ، به همین ترتیب هم جنس و هم نوع پارچه تغییر کرد ، بسیاری از پارچه های داخلی از نظر زیبایی و قیمت با منسوجات از نظر جنس به پستی کرایید یا به کل از بازار خارج شد .ب : اصطلاحات اجتماعی : اکثر مورخان اروپایی سعی کردند که اطلاحات عصر قاجار را ناشی از مسافرتهای پی در پی ناصرالدین شاه و درباریان به ممالک فرنگ اطلاق کنند .حتی عمده ای از مورخان ایرانی سعی کرده اند که عامل اساسی اصلاحات در ایران را سفر شاه قلمداد کنند . از آن جمله ( ایوانف ) نویسنده روسی اشاره کرده است که شاه پس از مسافرت به خارجه ، تصمیم گرفته که پاره ای از تغییرات در دولت و دربار به وجود آورد که نتیجه آن دستکاه دولتی و درباره شکل اروپایی به خود بگیرد . هر چند که نمی توان منکر این مطلب شد که شاه قاجار تأثیر بسزایی در این تغییرات داشته است شاه ایران سه مسافرت به اروپا کرد که به ترتیب در سالهای 1873 ، 1878 ، 1889 میلادی بود و به تقلید اروپائیها ، وزارتخانه های جدید امورخارجه ، امور داخله ، عدیله ، معارف ، پست ،‌تلگراف و … تأسیس شد به دنبال آن لباسهای درباریان نیز کم و بیش اروپائی گردید .پ : اصطلاحات طبقاتی : اگر بخواهیم طبقه بندی درستی از طبقات اجتماعی عصر قاجار ( ناصرالدین شاه ) ارائه بدهیم ناچاریم که از دو قطب طبقاتی عمده آن زمان نام ببریم :طبقه برتر ( فرا دست ) جامعه بود که از لحاظ موقعیت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ، بر طبقه مخالف و مقابل خود برتری داشت که در آن طبقه اقشاری مانند شاه و شاهزادگان ، زنان حرمسرا ، درباریان و کارکنان تجار ، بازرگانان و نظامیان عالیرتبه ، امرای محلی خوانها و فئودالها جا داشتند . اما طبقه دوم طبقه فرودست را را عموما باید شامل ( کلاه نمدیها ) دانست طبقه کارگر ، کلاه نمدی تنگی بر سر می گذاشتند . از آنجا که این طبقه پاسدار حفظ سنتهای اجتماعی به شمار می رفت در مقابل دگرگونیهای تند و ناگهانی مثل تغییر و تبدیل لباس سنتی به لباس فرنگی ، حساسیت نشان داده و مقاومت می کرد به خصوص که این طبقه تحت نفوذ روحانیون بود .تربیت و اخلاق عمومیتربیت خانوادگی بر اساس آشنا ساختن اطفال به تکالیف شرعی و اجرای دستورهای مذهبی و انجام عبادات و حفظ مهارت و عفت و ناموس پرستی و گریز از منامی مانند : شرابخواری ، قمار و زنا به طور کلی هدف تربیت در خانواده این بود که کودکان و جوانان از سقوط اخلاقی محفوظ بمانند و به همین منظور بود که پدران و مادران به محض رسیدن پسران به سن و رشد جسمانی آنان را به ازدواج وا می داشتند و دختران را به سن 9 سالگی با بالا شوهر می دادند .تمدن ایران در زمان قاجارجامعه ایرانی در فاصله بین انقراض سلطنت صفویه و تأسیس سلطنت قاجاریه با همان خصایص روحی و اخلاقی خود باقی ماند و جامعه عصر قاجاریه نیز وارث همان خصایص گردید . اکثریت جامعه ایرانی یعنی قریب به 97 درصد مردم بی سواد بودند و غیر از آنانی که با علوم جدید سر وکار داشتند و با تمدن غرب آشنا بودند ، بقیه باسوادان در حدود خواندن و نوشتن و حساب کردن را می آموختند و از همان آغاز ورود به مکتب به فرا گرفتن قرآن و شرعیات می پرداختند و بطور کلی هیچگونه وسیله پرورش و رشد فکری برای اکثریت جامعه وجود نداشت . معتقدان مذهبی که پایه و اساس تعلیم و تربیت عمومی بود ، چنانچه گفته شد ، در پرورش وجدان اخلاقی و حسن تعاون اجتماعی مردم کاملا مؤثر و برای حفظ و فرار از خطا و لغزش و آلودگی به فساد و تباهی مفید و ضروری بود زیرا جز مکتب مذهب هیچگونه مکتب دیگری برای پرورش اخلاقی مردم وجود نداشت . قسمتی از این معتقدات به صورت شعائر مذهبی در جامعه رواج داشت که مهمترین آنها را باید روضه خوانی ، شبیه خوانی ، تعزیه گردانی ، و تظاهرات دسته جمعی حزن انگیز مردم در ایام ماه محرم و بعضی از روزها عزای عمومی دانست . و افراد این جامعه سخت پاینده آداب و سخن و رسوم ملی و شمائر مذهبی خود و بدون تردید از هر گونه نفوذ تأثیر شیوه جدید زندگی و تمدن غرب بر کنار مانده بودند .شاهزادگان و اعیان زادگان معمولا به مکتب نمی رفتند و معلم اقتصادی یا به اصطلاح آن روز معلم سر خانه آنان تدریس می کرد . به خاطر ان اعتقادات عمیق مذهبی که مانع ازدواج فساد و فحشا در جامعه میان دختران و پسران شده بود .و...فهرست مطالب :نسبت قاجاردوره اول قاجاریهزنجیره اصطلاحات مؤثر در تغییر لباستربیت و اخلاق عمومیتمدن ایران در زمان قاجاراقتصادپول و نقش بانکهاوضع اقتصادیصنایعوضعیت اشتغال در بخش نساجیهنرصنعت نساجی در عصر قاجاریهاز بین رفتن صنعت نساجی در دوره قاجاریهاعزام دانشحو و تغییر لباسپوشاک اصیل در اوائل دوره قاجاریهپوشاک ایرانیان در دوره قاجاریهانتقال تدریجی آداب و رسوم اروپائیانلباس طبقات و اقشا ر (مختلف مردم ، لباس زنان )لباس زنان طبقات مختلفلباس طبقات و اقشار مختلف مردانمظفرالدین شاه و محمد شاه مشروطیت ، تسخیر ، ویرانی و تقلیدنقش مدارس و آموزشگاههای دختران ، دارالمعلمات و انجمنهای زنان در رفع حجابمشروطیتخاورمیانه و تغییر لباس مردمبقاببتانکفش و جورابتنبانکفش و جوراب زنانپیراهنکلاه و عمامهشلوار ، شال کمرقبا و کمرچینکلیجه و جبهعبا و عمامهپوستینمنابع