طرح درس روزانه علوم ششم ابتدایی درس زنگ علوم

معرفی طرح درس : نام کتاب درسی: علوم پایه تحصیلی: ششم ابتدایی موضوع درس: زنگ علوم اهداف : آشنایی با مراحل حل مسئله(به کارگیری حواس برای مشاهده/ یادداشت برداری و جمع آوری اطلاعات/ روبه رو شدن با مسئله/پیشنهاد راه حل/آزمایش/ حیطه شناختی: آشنایی دانش آموطرح درس روزانه علوم ششم ابتدایی درس زنگ علوم|32040271|uvq|طرح درس روزانه علوم ششم ابتدایی درس زنگ علوم
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان طرح درس روزانه علوم ششم ابتدایی درس زنگ علومآماده دریافت می باشد .

معرفی طرح درس :

نام کتاب درسی: علومپایه تحصیلی: ششم ابتداییموضوع درس: زنگ علوماهداف :آشنایی با مراحل حل مسئله(به کارگیری حواس برای مشاهده/ یادداشت برداری و جمع آوری اطلاعات/ روبه رو شدن با مسئله/پیشنهاد راه حل/آزمایش/حیطه شناختی: آشنایی دانش آموز با مشاهده علمی و روش علمی/ شناخت دانش آموز نسبت به دانشمند، مفهوم فرضیه، مفهوم مسئلهحیطه نگرشی: دانش‌آموز به اهمیت انجام آزمایش برای پاسخگویی به سوالات خود پی می‌برد/ باور دانش‌آموز نسبت به علم و قدت و توانایی خدا تقویت می‌گرددحیطه مهارتی: دانش‌آموز با کمک روش حل مسئله، یک مسئله را حل می‌کند/ دانش‌آموز پس از مشارکت، نکات مهم و لازم را یادداشت برداری می‌کند/آب/خاک/سنگ/تیله/بادکنک/پارچه پشمی/ظرف های یک اندازه/گچ/دو ماژیک با دو رنگ متفاوت/تصاویری از برخورد شهاب‌سنگ‌ها به زمین(دو نوع تصویر از شهاب‌سنگ‌ها با گودال‌هایی با عمق و قطر مختلف/ خط‌کش/ متر خیاطی– فایل بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات :سه صفحه