طرح درس فارسی ششم ابتدایی درس داستان و من شما

معرفی طرح درس : نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی: ششم موضوع درس: داستان و من شما اهداف : هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با اهمیت زبان فارسی آشنا شوند. اهداف رفتاری: 1-پرورش احساس مسئولیت دانش آموزان درقبال زبان فارسی. 2- آشنایی باطرح درس فارسی ششم ابتدایی درس داستان و من شما|32040207|uvq|طرح درس فارسی ششم ابتدایی درس داستان و من شما
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان طرح درس فارسی ششم ابتدایی درس داستان و من شماآماده دریافت می باشد .

معرفی طرح درس :نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی: ششم موضوع درس: داستان و من شما

اهداف :هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با اهمیت زبان فارسی آشنا شوند. اهداف رفتاری:1-پرورش احساس مسئولیت دانش آموزان درقبال زبان فارسی.2- آشنایی با نقش زبان فارسی به عنوان عامل وحدت.3- قرارگرفتن در جریان سیرتاریخی زبان فارسی.4- درک توانمندی های زبان فارسی به عنوان زبان معیار.5- علاقه مندی به زبان فارسی و پاسداری از آن.6- کسب مهارت و توانایی درخواندن متون مختلف نظم ونثرفارسی.7- آشنایی با علامت جمع فارسی (ان)

- فایل بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات : چهار صفحه