طرح درس فارسی ششم ابتدایی درس آزاد فرهنگ بومی 2

معرفی طرح درس : نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی: ششم موضوع درس: آزاد فرهنگ بومی 2 اهداف : هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با فرهنگ و آداب و رسوم محلی خود آشنا شوند. اهداف رفتاری: 1-تقویت فرهنگ مطالعه، 2-یجاد نگرش مثبت در حفظ و نگهطرح درس فارسی ششم ابتدایی درس آزاد فرهنگ بومی 2|32040206|uvq|طرح درس فارسی ششم ابتدایی درس آزاد فرهنگ بومی 2
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان طرح درس فارسی ششم ابتدایی درس آزاد فرهنگ بومی 2آماده دریافت می باشد .

معرفی طرح درس :نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی: ششم موضوع درس: آزاد فرهنگ بومی 2

اهداف :هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با فرهنگ و آداب و رسوم محلی خود آشنا شوند.اهداف رفتاری:1-تقویت فرهنگ مطالعه،2-یجاد نگرش مثبت در حفظ و نگهداری آثار و ارزش های بومی و فرهنگی،3-آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم محل زندگی،4-تقویت مهارت نوشتن و خلق آثار نو،5-نقویت اعتماد به نفس دانش آموزان،6-ارزش گذاری بر آداب و رسوم محل زندگی دانش آموزان هر منطقه،7- کسب مهارت جمع آوری اطلاعات (بازشناسی اطلاعات درست از نادرست)

- فایل بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات : سه صفحه