طرح درس فارسی ششم ابتدایی درس آزاد (ادبیات بومی)

معرفی طرح درس : نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی: ششم موضوع درس: آزاد (ادبیات بومی) اهداف : اهداف درس آزاد را می توان بدین گونه برشمرد: 1-تشخیص کاستی های احتمالی کتاب و اقدام به تولید محتوای متناسب با فرهنگ بومی، 2- پرورش توانایی تولید ماده درسی در دطرح درس فارسی ششم ابتدایی درس آزاد (ادبیات بومی)|32040205|uvq|طرح درس فارسی ششم ابتدایی درس آزاد (ادبیات بومی)
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان طرح درس فارسی ششم ابتدایی درس آزاد (ادبیات بومی)آماده دریافت می باشد .

معرفی طرح درس :نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی: ششم موضوع درس: آزاد (ادبیات بومی)

اهداف :اهداف درس آزاد را می توان بدین گونه برشمرد:1-تشخیص کاستی های احتمالی کتاب و اقدام به تولید محتوای متناسب با فرهنگ بومی،2- پرورش توانایی تولید ماده درسی در دانش آموزان با نظارت و هدایت آموزگاران،3- پاسخ به نیازهای معلمان، دانش آموزان و اولیا،4- بهره گیری ازمشارکت همکاران در تالیف کتاب،5- بهره گیری از تعامل دانش آموز و خانواده در سازماندهی وتألیف کتاب،6- آشنایی با برخی از نمودهای فرهنگی و جلوه های آداب ورسوم و سنت های بومی یا منطقه ای،7- شناخت بیشتر شخصیت های علمی و فرهنگی محل زندگی،8- توجه عمیق تر به لهجه، گویش و نشانه های زبان محلی،9- پرورش توانایی تفکر و نقد و تحلیل نسبت به مباحث فرهنگی،

- فایل بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات : سه صفحه