طرح درس فارسی ششم ابتدایی درس آداب مطالعه

معرفی طرح درس : نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی: ششم موضوع درس: آداب مطالعه اهداف : هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با آداب مطالعه آشنا شوند. اهداف رفتاری: 1-تقویت علاقه مندی به مهارت مطالعه، 2- آشنایی با خصوصیات دوست خوب، 3- شناخطرح درس فارسی ششم ابتدایی درس آداب مطالعه|32040204|uvq|طرح درس فارسی ششم ابتدایی درس آداب مطالعه
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان طرح درس فارسی ششم ابتدایی درس آداب مطالعهآماده دریافت می باشد .

معرفی طرح درس :نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی: ششم موضوع درس: آداب مطالعه

اهداف :هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با آداب مطالعه آشنا شوند.اهداف رفتاری:1-تقویت علاقه مندی به مهارت مطالعه،2- آشنایی با خصوصیات دوست خوب،3- شناخت کاربردی فواید قصه خوانی، *آشنایی با نمونه فاخری از متون نشر کهن،4- آشنایی با واژه سازی های نو،- فایل بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات : چهار صفحه