طرح درس روزانه هدیه های آسمانی ششم ابتدایی درس حماسه آفرینان جاودان

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه هدیه های آسمانی ششم ابتدایی درس حماسه آفرینان جاودان نام کتاب درسی: هدیه های اسمان پایه تحصیلی: ششم ابتدایی موضوع درس: حماسه آفرینان جاودان اهداف : هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با اهمیت مقام شهیدآشطرح درس روزانه هدیه های آسمانی ششم ابتدایی درس حماسه آفرینان جاودان|32040202|uvq|طرح درس روزانه هدیه های آسمانی ششم ابتدایی درس حماسه آفرینان جاودان
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان طرح درس روزانه هدیه های آسمانی ششم ابتدایی درس حماسه آفرینان جاودانآماده دریافت می باشد .

معرفی طرح درس :طرح درس روزانه هدیه های آسمانی ششم ابتدایی درس حماسه آفرینان جاودان

نام کتاب درسی: هدیه های اسمان پایه تحصیلی: ششم ابتدایی موضوع درس: حماسه آفرینان جاوداناهداف :هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با اهمیت مقام شهیدآشنا شوند.اهداف رفتاری:1-آشنایی با مقام شهید و دفاع مقدس.2- احترام به شهدا و الگو گرفتن از ایشان در زندگی.3- توانایی تفکر در پیام قرآنی و ارتباط آن و درک با موضوع درس.- فایل بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات :چهار صفحه