طرح درس قرآن(سوره کوثر) – کلاس اول ابتدایی

معرفی طرح درس : نام درس : سوره کوثر محل تدریس : کلاس عنوان تدریس : تدریس سوره کوثر تعداد دانش آموزان : 12 نفر کتاب : قرآن پایه اول ابتدایی اهداف کلی : آشنایی با سوره کوثر اهداف جزئی : آشنایی و یادگیری آیات سوره کوثر و حفظ کردن آن اهداف رفتاری : یادگیطرح درس قرآن(سوره کوثر) – کلاس اول ابتدایی|32040200|uvq|طرح درس قرآن(سوره کوثر) , کلاس اول ابتدایی
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان طرح درس قرآن(سوره کوثر) – کلاس اول ابتداییآماده دریافت می باشد .

معرفی طرح درس :نام درس : سوره کوثر محل تدریس : کلاس عنوان تدریس : تدریس سوره کوثر تعداد دانش آموزان : 12 نفر کتاب : قرآن پایه اول ابتداییاهداف کلی :آشنایی با سوره کوثر اهداف جزئی : آشنایی و یادگیری آیات سوره کوثر و حفظ کردن آن اهداف رفتاری : یادگیری و آشنایی با سوره کوثر ( دانش ) آشنایی یا آیات این سوره و حفظ کردن آن ( مهارت ) آشنایی با معنای این سوره و پیاده کردن آن در زندگی ( نگرش )

معرفی :

طرح درس سوره کوثر - کتاب قرآن - کلاس اول ابتدایی - بصورت ورد - تعداد صفحات : 3 صفحهفهرست مطالب

فهرست مطالباهداف کلی :رفتار ورودی :ارزشیابی تشخیصی :ارزشیابی ورودی :ایجاد انگیزه :ارزشیابی تکوینی :ارزشیابی پایانی :ارائه تکلیف :