طرح درس قرآن اول ابتدایی درس سوره فلق

موضوع طرح درس : سوره ی فلق مقطع : پایه ی اول دبستان زمان پیش بینی شده : 35 دقیقه محل تدریس : کلاس درس تعداد فراگیران : 6 نفر روش تدریس : پرسش و پاسخ _ قصه گویی *هدف کلی : آموزش قرآن اول دبستان *اهداف جزیی : 1 ) آموزش سوره ی فلق 2 ) آشنایی با رو خوانیطرح درس قرآن اول ابتدایی درس سوره فلق|32040199|uvq|طرح درس قرآن اول ابتدایی درس سوره فلق
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان طرح درس قرآن اول ابتدایی درس سوره فلقآماده دریافت می باشد .

موضوع طرح درس : سوره ی فلق مقطع : پایه ی اول دبستانزمان پیش بینی شده : 35 دقیقه محل تدریس : کلاس درس تعداد فراگیران : 6 نفر روش تدریس : پرسش و پاسخ _ قصه گویی*هدف کلی : آموزش قرآن اول دبستان*اهداف جزیی :1 ) آموزش سوره ی فلق2 ) آشنایی با رو خوانی سوره ی فلقمعرفی :

طرح درس روزانه سوره سوره ی فلق درس قرآن - کلاس اول ابتدایی - بصورت ورد - تعداد صفحات : 5فهرست مطالب :

فهرست مطالبهدف کلی :*اهداف جزیی :*اهداف رفتاری :رفتار ورودی :*ارزیابی تشخیصی :*رائه ی درس : (ایجاد انگیزه)سوالات مطرح شده :مرحله ی دوم :مرحله سوم :جمع بندی ، رفع نقص و یادگیری تکمیلی :شعر :ارزیابی پایانی :تکلیف پایانی :