طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس خانه شما کجاست؟

معرفی طرح درس : نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی پایه تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع درس: خانه شما کجاست؟ اهداف : فراگیران با نشانی و فواید آن آشنا شوند.(حیطه شناختی) فراگیران نسبت به حفظ نشانی خانه ی خود علاقه مند شوند.(حیطه عاطفی) فراگیران بتوانند در موارطرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس خانه شما کجاست؟|32039880|uvq|طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس خانه شما کجاست؟
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس خانه شما کجاست؟آماده دریافت می باشد .

معرفی طرح درس :

نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعیپایه تحصیلی: سوم ابتداییموضوع درس: خانه شما کجاست؟اهداف :فراگیران با نشانی و فواید آن آشنا شوند.(حیطه شناختی)فراگیران نسبت به حفظ نشانی خانه ی خود علاقه مند شوند.(حیطه عاطفی)فراگیران بتوانند در موارد مختلف مثل نامه نویسی از نشانی خانه ی خود استفاده کنند.(حیطه روانی حرکتیازفراگیران انتظار می رود که بتوانند:نشانی دقیق خانه ی خود را بیان کنند.(شناختی- دانش)با دقت در مسیرخانه و مدرسه بتوانند بگویند درمسیرخود چه مکان هایی رامشاهده میکنند.(شناختی- دانش)روی نقشه یا یک کروکی ساده، مسر یامسیرهایی را دنبال کنند ومسیرهایی را معین کنند.(شناختی- دانش).

– فایل بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات :پنج صفحه