پیشینه و مبانی نظری هدف‌ صورتهاي‌ مالي، خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ ‌‌ مالي، دارايي‌ نامشهود وارزش بازار

مبانی نظری وپیشینه تحقیق هدف‌ صورتهاي‌ مالي ، خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ ‌‌ مالي ، دارايي‌ نامشهود وارزش بازار فصل دوم : مروری بر ادبيات تحقيق 1 - 2 ) مقدمه 12 2 - 2 ) هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌ 12 3 - 2 ) استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ و نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ آپیشینه و مبانی نظری هدف‌ صورتهاي‌ مالي، خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ ‌‌ مالي، دارايي‌ نامشهود وارزش بازار|32037060|uvq|پیشینه و مبانی نظری هدف‌ صورتهاي‌ مالي، خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ ‌‌ مالي، دارايي‌ نامشهود وارزش بازار
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان پیشینه و مبانی نظری هدف‌ صورتهاي‌ مالي، خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ ‌‌ مالي، دارايي‌ نامشهود وارزش بازارآماده دریافت می باشد . مبانی نظری وپیشینه تحقیق هدف‌ صورتهاي‌ مالي ، خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ ‌‌ مالي ، دارايي‌ نامشهود وارزش بازار فصل دوم : مروری بر ادبيات تحقيق 1 - 2 ) مقدمه 12 2 - 2 ) هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌ 12 3 - 2 ) استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ و نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ آنان‌ 13 4 - 2 ) خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ ‌‌ مالي 15 5 - 2 ) دارايي‌ نامشهود 22 1 - 5 - 2 ) خصوصیات داراییهای نامشهود 23 2 - 5 - 2 ) داراییهای نامشهود قابل شناسایی : 24 3 - 5 - 2 ) داراییهای نامشهود غیر قابل شناسایی ( سرقفلی ) 26 6 - 2 ) ارزش بازار 27 1 - 6 - 2 ) مديريت مبتني بر ارزش 27 2 - 6 - 2 ) مديريت مبتني بر ارزش در عمل 30 3 - 6 - 2 ) سازمان چگونه ارزش خلق مي كند ؟ 30 4 - 6 - 2 ) اندازه گيري ارزش خلق شده 32 7 - 2 ) پيشينه تحقيق 37 مقدمه در تدوین گزارش تحقیق مرسوم است که فصل دوم به مروری بر ادبیات وپیشینه تحقیق پرداخته می شود . بررسی پیشینه تحقیق معمولاً نقدی از دانش موجود درباره موضوع پژوهش است . بررسی پیشینه تحقیق اگر به درستی صورت گیرد به بیان مساله کمک می کند و یافته های تحقیق را به پژوهش های قبلی متصل می سازد . 2 - 2 ) هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌ در پيوست استاندارد هاي حسابداري تحت عنوان ، مفاهيـم‌ نظري‌ گزارشگـري‌ مالـي هدفهاي تهيه صورتهاي مالي به شرح زير آورده شده است : هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌ عبارت‌ از ارائـه‌ اطلاعاتي‌ تلخيص‌ و طبقه‌بندي‌ شده‌ درباره‌ وضعيت‌ مالي‌ ، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ است‌ كه‌ براي‌ طيفي‌ گسترده‌ از استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ در اتخاذ تصميمات‌ اقتصادي‌ مفيد واقع‌ گردد . صورتهاي‌ مالي‌ همچنين‌ نتايج‌ وظيفه‌ مباشرت‌ مديريت‌ يا حسابدهي‌ آنها را در قبال‌ منابعي‌ كه‌ دراختيارشان‌ قرار گرفته‌ منعكس‌ مي‌كند . استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ ، براي‌ اتخاذ تصميمات‌ اقتصادي‌ ، غالباً خواهان‌ ارزيابي‌ وظيفه‌ مباشرت‌ يا حسابدهي‌ مديريت‌ مي‌باشند . تصميمات‌ اقتصادي‌ مزبور به‌ عنوان‌ نمونه‌ شامل‌ مواردي‌ از قبيل‌ فروش‌ يا حفظ‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحد تجاري‌ و انتخاب‌ مجدد يا جايگزيني‌ مديران‌ مي‌باشد . از آنجا كه‌ صورتهاي‌ مالي‌ عمدتاً بيانگر اثرات‌ مالي‌ رويدادهاي‌ گذشته‌ است‌ و لزوماً دربرگيرنده‌ اطلاعات‌ غيرمالي‌ نيست‌ ، تمام‌ اطلاعات‌ مورد لزوم‌ استفاده‌كنندگان‌ را جهت‌ اتخاذ تصميمات‌ اقتصادي‌ فراهم‌ نمي‌آورد . با اين‌حال‌ ، صورتهاي‌ مالي‌ نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ مشترك‌ اغلب‌ استفاده‌كنندگان‌ را رفع‌ مي‌كند . اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در صورتهاي‌ مالي‌ مشمول‌ محدوديتهاي‌ مختلف‌ ديگري‌ نيز هست‌ . اطلاعات‌ مالي‌ تحت‌ تأثير ابهامات‌ موجود قرار مي‌گيرد زيرا دربرگيرنده‌ برآوردها بوده‌ و اثر معاملات‌ بين‌ دوره‌هاي‌ مالي‌ مشخص‌ تخصيص‌ يافته‌ است‌ . اطلاعاتي‌ را كه‌ نمي‌توان‌ برحسب‌ واحد پول‌ بيان‌ كرد در متن‌ صورتهاي‌ مالي‌ قابل‌