پیشینه و مبانی نظری نمایش خلاق

نمایش خلاق نمایش : نمايش به عنوان يك شيوة ارتباطي خاص ، در ابعاد گوناگون زندگي بشر را تحت تأثير خود قرار داده است . تجربه نشان داده كه اين هنر در اعصار مختلف ابزار مناسبي براي برقراري تعاملات فرهنگي و مناسبات فكري ، ملمو س ترين قالب براي طرح مضامين فپیشینه و مبانی نظری نمایش خلاق|32037051|uvq|پیشینه و مبانی نظری نمایش خلاق
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان پیشینه و مبانی نظری نمایش خلاقآماده دریافت می باشد . نمایش خلاق نمایش : نمايش به عنوان يك شيوة ارتباطي خاص ، در ابعاد گوناگون زندگي بشر را تحت تأثير خود قرار داده است . تجربه نشان داده كه اين هنر در اعصار مختلف ابزار مناسبي براي برقراري تعاملات فرهنگي و مناسبات فكري ، ملمو س ترين قالب براي طرح مضامين فلسفي و عقيدتي و مهم‌ترين طرق تعمق در موضوعات انساني و كيهاني بوده است . نمايش پديده‌اي فراگير و جهان‌شمول است . امروزه زندگي انسان به واسطة دستاوردهاي تكنولوژيك ارتباطي ، در محاصره و سيطرة رسانه‌هاي نمايشي قرار گرفته است . صرف‌نظر از اين رسانه‌هاي هم‌سو و وحدت يافته با اصول ارتباطي نمايش ، مي‌توان اشكال گوناگون بيان نمايشي را در هر جامعه‌اي سراغ گرفت . هرچند ممكن است اين اشكال بياني با قالب مرسوم و پذيرفته شدة نمايش تفاوت داشته باشند ، اما مؤلّفه‌هاي ماهوي چون نمايش‌گري ( بازنمود ) و مشاهده از جمله مشتركات بنيادين همة آن‌ها به حساب مي‌آيد . به نظر مي‌رسد نتوان جامعه‌اي را تصور كرد كه در آن شكلي از بيان نمايشي - حتي در ابتدايي‌ترين سطح - وجود نداشته باشد يا انساني را يافت كه در طول دوران زندگي خود در معرض پديدة نمايش قرار نگرفته و نتواند تعريفي ساده و پيش پا افتاده از نمايش ارائه دهد ( پازوکی ، 1389 : 4 ). نمایش یعنی انجام دادن یا تظاهر به انجام دادن امری که خود در هر لحظه واقف بر چگونگی بروز آن هستیم یعنی بیش از آن که غرائض کور و طبیعی عصاکش ما در این امر باشد قوه تعقل و ادراک از پیش مسیرمان را روشن کند ، هم‌چنین نمایش به معنی اعم کلمه یعنی انجام دادن یک عمل از پیش تعیین و معلوم شده و حتی از این هم فراتر می‌توان رفت و نمایش را به بداهه‌سازی در انجام عمل تعریف نمود ( امرایی ، 1389 : 64 ). نمایش خلاق : نمایش خلاق یک روند عملی و گروهی کار با کودک است که در آن مربی با تشخیص توانایی‌ها و نیازهای کودکان ، با کمک خودشان ، مفهومی را در قالب نمایش به صورت غیرمستقیم آموزش می‌دهد . یک تمرین برنامه‌ریزی شده است برای یادگیری کودک و وسیله‌ای برای بیان آزادانه‌ی ایده‌ها ، احساسات و رفتارهای اوست . راهی است برای آموزش هنر و آموزش ، « و بچه‌ها به واسطه‌ی آن با تمام وجود اقدام به یادگیری تجربی ( عملی ) می‌کنند ؛ البته این نوع یادگیری مستلزم داشتن تفکری تخیلی و بیان خلاق است و بچه‌ها از طریق حرکت و پانتومیم ، بدیهه‌گویی ، نقش‌گذاری تجسم و ... ویژگی‌ها و مشخصات انسانی را درک می‌کنند . خواه این نمایشنامه براساس واقعیت نوشته شده باشد ، خواه براساس خیال‌پردازی محض . نمایش خلاق در واقع ادامه‌ی نمایش خودانگیخته دوران کودکی است و تجارب کلاسی می‌تواند روی مرحله‌ای که قبلاً بیشتر با آن مأنوس بوده‌اند و از طریق آن زندگی و دنیای اطرافشان را می‌شناخته‌اند ، پایه‌گذاری گردد » ( محمودی ، 1390 : 24 ). نمایش خلاق تجربه‌ای سازمان‌یافته است که با دقت طراحی می‌شود و به اجرا