پاورپوینت اصول طراحی فضاهای شهری ایران

توضیحات: فایل ،در حجم 65 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از متن: طراحی در شهرهای ایران، بخشهای قدیمی یا درونی، بخش میانی، بخش جدید و کل مجموعه شهری را شامل میشود. از این میان، در بخشهای قدیمی (درونی) و تا حدی میانی، اصول سازماندهی فضا پاورپوینت اصول طراحی فضاهای شهری ایران|32032960|uvq|اصل همپیوندی عناصر شهری و واحدهای مسکونی,پاورپوینت اصول طراحی فضاهای شهری ایران,پروژه فضای شهری,آشنایی با فضاهای شهری ایران,اصل پیوستگی فضایی
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان پاورپوینت اصول طراحی فضاهای شهری ایرانآماده دریافت می باشد .

توضیحات:

فایل ،در حجم 65 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:

طراحی در شهرهای ایران، بخشهای قدیمی یا درونی، بخش میانی، بخش جدید و کل مجموعه شهری را شامل میشود. از این میان، در بخشهای قدیمی (درونی) و تا حدی میانی، اصول سازماندهی فضا بیشتر دیده میشود.

این اصول عبارتند از :

1.اصل پیوستگی فضایی.

2.اصل هم پیوندی واحدهای مسکونی و عناصر شهری.

3.اصل محصور کردن فضا، اصل مقیاس و تناسب.

4.اصل فضاهای متباین.

5.اصل قلمرو.

6.اصل ترکیب.اصل پیوستگی فضایی:سازمان کالبدی شهرهای قدیمی ایران بر پیوند فضایی میان عناصر مجموعه، یعنی میدان ، خیابانهای اصلی، مرکز شهر در مراکز محلات استوار است.

پیوستگی فضایی گرچه در بافت قدیم بسیاری از شهرهای ایران وجود دارد، اما این پیوستگی در بافت قدیم شهرهای کویری به خوبی مشهود است.

معابر اصلی به صورت شطرنجی نامنظم پیوند فضایی میان محلات، مراکز آنها و مجموعه مرکز شهر را برقرار می کرده است.

و...فهرست مطالب:

مقدمه

اصل پیوستگی فضایی

اصل همپیوندی عناصر شهری و واحدهای مسکونی

اصل محصور کردن فضا یا محصوریت

اصل مقیاس و تناسب

اصل تباین

اصل قلمرو

اصل ترکیب (کمپوزیسیون)

آگاهی از فضااین فایل با فرمت پاورپوینت در 65 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.هدیه محصول:

فایل WORD طراحی پوسته سیتی سنتر آبادان و تاثیر آن در فضای شهری(10 صفحه)