بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس

تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 134صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. =========================================بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس|32011456|uvq|پایان نامه بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس,پروژه بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس,مقاله بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس,تحقیق بررسی را
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرسآماده دریافت می باشد . تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 134صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

مقدمه

در جهان پر شتاب امروز، سازمان هاي زيادي براي رسيدن به اهداف سازماني و اقتصادي در تلاش هستند و برای تداوم حيات خود از الگوها و شيوه هاي مختلفی بهره می ببرند و مزيت رقابتي جديدي كسب می نمايند تا از سقوط و واژگوني و خطرات ناشي از دگرگوني هاي سريع محيطي در امان بمانند.
در ديدگاههاي سنتي مديريت توسعه، سرمايه هاي اقتصادي، فيزيكي، و نيروي انساني مهم ترين نقش را ايفا مي كردند؛ براي توسعه در عصر حاضر به سرمايه اجتماعي بيشتر از سرمايه اقتصادي، فيزيکي و انساني نيازمنديم زيرا بدون اين سرمايه استفاده بهينه از ديگر سرمايه ها امکان پذير نيست. در گذشته سرمايه اجتماعي به صراحت مورد توجه قرار نمي گرفت، اما در حال حاضر، تغييرات پر شتاب محيطي، فناوري اطلاعات، نيازهاي رو به رشد به اطلاعات و آموزش، نيازهاي فزاينده به نوآوري و خلاقيت، و ضرورت پيشرفت مداوم سازمان، ايجاب مي كند كه رهبران سازمان ها، سرمايه اجتماعي را به منزله يك منبع ارزشمند سازماني مورد توجه قرار دهند ( رحمانپور،1382، 80 ).
سرمايه اجتماعي در نظر پاتنام ، وجوه گوناگون سازمان اجتماعي نظير اعتماد، هنجارهاي جمعي و شبكه هاي انساني را در بر مي گيرد كه با تسهيل اقدامات هماهنگ، موجب بهبود كارايي جامعه مي شوند (ناهاپیت و گوشال، 1998). هم چنین از نظر كلمن (1999) سرمايه اجتماعي شامل موارد تعهداها و انتظارها، روابط اقتدار، ظرفيت بالقوه اطلاعات، هنجارها و ضمانت هاي اجرايي مؤثر مي گردد.
در ضمن سازمان ها اعم از تولیدی و خدماتی نمی توانند نسبت به تغییراتی که در محیط آنان اتفاق می افتد بی تفاوت باشند بطوری که در اقتصاد مبتنی بر دانش و عصر سازمان های متعالی ارائه سریع و با کیفیت خدمات به شهروندان به نحوه مدیریت و توسعه عوامل غیر ملموس بستگی دارد. از این منظر در دهه 1980 الگوهای مدیریتی مربوط به بخش عمومی و دولتی تغییرات بسیار زیادی را تجربه کرده است. این تغییرات قسمتی از فلسفه مدیریت دولتی جدید در بخش عمومی است که مدیریت دولتی نوین نامیده می شود. مطالعه و اجرای الگوهای جدید مدیریت دولتی ریشه در تقاضاهای درونی و بیرونی برای مدیریت بهتر و متعالی دارد که مبنای بینش جدید در مدیریت دولتی است. تحت این شرایط مدیران بخش دولتی به دنبال روش ها و ابزارهایی هستند که بهتر بتوانند خدمات را ارائه دهند و رضایت مشتریان و شهروندان را جلب نمایند. در این پارادیم بین المللی، دارائی ها و منابع ناملموس یعنی سرمایه اجتماعی به عنوان منبع اصلی برای مزیت رقابتی و تعالی در بخش عمومی به شمار می رود. بنابراین مدیریت سرمایه اجتماعی به منظور دستیابی به تعالی سازمانی به عنوان رویکرد جدید مدیریت در سازمان های بخش عمومی به شمار می رود. (یالوندا، 248: 2010)
جهانی شدن بازار و تغییرات سریع در مدیریت دولتی و نیازهای شهروندان موجب شده است که رقابت پذیری و مزیت رقابتی سازمان ها بیشتر و بیشتر به برآورد نیازها و تقاضاهای شهروندان و مشتریان، کارکنان و جامعه که از نتایج مهم تعالی سازمانی هستند وابسته باشد و شرکت ها ناگزیر هستند که به خلق و ایجاد ارزش بالا بپردازند.
این عوامل موجب می شود که سازمان های دولتی نظیر دانشگاه ها به بهبود توانایی و ظرفیت خودشان برای ایجاد و ارائه ارزش به ذینفعان سازمان و بالاخص به شهروندان بپردازند و مدل های تعالی موثرتری را تعریف نمایند و فرایند نوآوری ارزشمند تری را به اجرا درآورند که منجر به پیشرو بودن آنها می گردد. سازمان ها و نهاد های دولتی می توانند منابع استراتژیک جدیدی را برای دستیابی به شایستگی سازمانی و نتایج عملکردی عالی کشف نماید( پارک، 2009).
رويکرد مبتني بر منابع تاکيد مي کنند که در عصر تلاطم و تغييرات سريع در تکنولوژي و نيازهاي مشتريان و صنايع، مزيت رقابتي پايدار و تعالي از ضروریات سازمان ها هستند و اين مزيت و تعالي ناشي از سرمايه اجتماعي سازمان مي باشد. (جوز ماريا،2004)
نظريه پردازان جامعه شناس صنعتي و سازماني بحث کرده اند که فعاليت هاي مديريتي و سازماني مبتني بر شبکه هاي اجتماعي روابط است. براساس نظر لومن و همکارانش يک شبکه اجتماعي مي تواند به عنوان مجموعه اي از گره ها(براي مثال اشخاص، سازمانها) با مجموعه اي از روابط اجتماعي (براي مثال دوستان، انتقال پول، عضويت در سازمان هاي متعدد) ارتباط پيدا کند. براساس اين ديدگاه و منظر، پژوهشگران سازماني و مديريتي بحث مي کنند که سرمايه اجتماعي مبتني بر شبکه ها و پيوندهاي اعضاي سازمان با موسسات بيروني (از جمله عرضه کنندگان، خريداران و رقبا) تجلي مي يابد و در سطح خرد عملکرد و مزيت رقابتي سازمان را تحت تاثير قرار مي دهد. (بلیوو، 1996)
امروزه بنگاههاي اقتصادي كشور در فرايند جهاني شدن و پيوستن به منظومه تجارت جهاني با چالش هاي بيشماري مواجه هستند. حضور در بازارهاي جهاني وحتي باقي ماندن دربازارهاي داخلي مستلزم رقابت با رقباي قدرتمند است و با توجه به گسترش و پيچيدگي اهداف، فرايندها وساختار سازماني درصحنه رقابت، سازمان هايي مي توانند به بقاي خود ادامه دهند كه نسبت به خواسته ها وانتظارهای مشتريان و ذي نفعان پاسخ گو باشند، هم چنين به سود آوري و ثروت آفريني بعنوان شاخص هاي كليدي و برتر سازماني توجه كنند. (آشنا،1387)
مدل هاي تعالي سازماني يا سرآمدي كسب و كار به عنوان ابزار قوي براي سنجش ميزان استقرار درسازمان هاي مختلف به كار گرفته مي شوند. با بكارگيري اين مدلها سازمان ها مي تواند از يك سو ميزان موفقيت خود را در اجراي برنامه هاي بهبود در مقاطع مختلف زماني ارزيابي قراردهند و از سوي ديگر عملكرد خود را با ساير سازمان ها به ويژه بهترين آنها مقايسه كنند. مدل هاي سرآمدي كسب و كار پاسخي است به اين سوال كه سازمان برتر چگونه سازماني است؟ چه اهدافي و مفاهيمي را دنبال مي كند و چه معيارهايي بر رقباي آنها حاكم هستند؟ (الوندی،1384)
امروز اكثر كشورهاي دنيا با تكيه براين مدل ها جوايزي را درسطح ملي و منطقه اي ايجاد كرده اند كه محرك سازمان ها و كسب و كار در تعالي، رشد وثروت آفريني است. مدل هاي تعالي با محور قراردادن كيفيت توليد ( كالا يا خدمات ) و مشاركت همه اعضا سازمان مي تواند رضايت مشتري را جلب و منافع ذينفعان را فراهم نموده و در عين حال يادگيري فردي و سازماني را با تكيه بر خلاقيت و نوآوري تشويق و ترويج كنند. (آشنا،1387)

بیان مساله تحقیق
در عصر حاضر بخش عمومی دارای ویژگی های زیر است: توانایی پاسخگویی بهتر در مقابل نیازهای شهروندان، تاکید در مدیریت عملکرد و نتایج، ارائه استانداردهای عملکرد، تعهد بیشتر به نتایج، عدم تمرکز و تفویض اختیار به سطوح پائین سازمان و کاربرد روش های مدیریت بخش خصوصی از جمله مدل تعالی سازمان. این ویژگی ها به طور کلی نیاز به طراحی سیستمی را توجیه می کند که نشات گرفته از عوامل ناملموس مانند سرمایه اجتماعی باشد که موجب مزیت رقابتی و تعالی سازمانی می گردد که تمرکز عمده بر شهروندان، مسئولیت اجتماعی و حرفه گرایی کارکنان دارد. (گارسیا، 2009)
سازمان های دولتی در محیطی قرار گرفته اند که به سرعت تغییر می یابد و نیازمند ظرفیت های نوآورانه و متعالی می باشند تا توانایی پاسخ به چالش های محیط پویا را داشته باشند. به طورکلی بیان می شود که بخش عمومی تحولات بسیارشگرفی را در دهه های کنونی تجربه کرده است که عمدتاً ناشی از دو عامل زیر بوده است:
1- محدودیت های مالی و مالیاتی و درنتیجه توجه به اهمیت مدیریت کارایی
2- تقاضاها و خواسته های جدید جامعه در جهت بهبود کیفیت خدمات(کلمن، 1377)
برای مواجهه با این شرایط، بخش عمومی تغییرات زیادی را در جهت دستیابی به تعالی سازمانی به خود تجربه کرده است که قسمتی از این فرایند، تغییر رویکرد مدیریت دولتی نوین بوده است از جمله مقررات زدایی،عدم تمرکز، مقاطعه کاری و برون سپاری، مدیریت بر مبنای فرایند و بکارگیری سیستم های مدیریت متفاوت از بخش خصوصی.
هدف نهایی این تحولات و تغییرات بهبود کارایی و اثربخشی سازمان های بخش عمومی، فائق آمدن بر مسائل بورکراسی، شفافیت در کارکردهای سازمان و حساب های سازمان و در نهایت تعالی این سازمان ها بوده است. با این رویکرد مدیریت دولتی نوین به معنی تغییر از تبعیت صرف دستورالعمل ها به دستیابی به نتایج مانند نتایج کارکنان، نتایج مشتری، نتایج جامعه و نتایج کلیدی که مربوط به بعد نتایج تعالی سازمانی می باشد است. (تلور، 2009)
بطور خلاصه، مدیریت در سازمان های بخش دولتی یک رویکرد نتیجه مدار است و بر بکارگیری و استفاده از سرمایه های ناملموس از جمله سرمایه اجتماعی متمرکز است که از طریق آن به کیفیت، کارآیی و اقتصادی بودن و در نتیجه به تعالی می توان دست یافت. این چالش بخش عمومی منجر به این می شود که در جستجوی ابزارهای جدیدی باشیم که بهبود اثربخش عملکرد سازمان های عمومی را ممکن سازد؛ مدیریت سرمایه اجتماعی یکی از آن ابزارها است. (بوسی وهمکاران:2005)
بطور خلاصه در عصر حاضر براي توسعه، مديران بيشتر از آن که به سرمايه فيزيکي و انساني نيازمند باشند به سرمايه اجتماعي نياز دارند. مديران و کساني که بتوانند سرمايه اجتماعي سازمان را توسعه دهند راه کاميابي شغلي و سازماني را هموار مي سازند. بنابراین با این رویکرد این نتیجه حاصل می شود که سازمان ها از تاکید صرف بر منابع ملموس گذر کرده و به دنبال منابع ناملموس دیگر از جمله سرمایه اجتماعی که شامل اعتماد، مشارکت، شبکه، هنجارها، قانون و توسل به باور ها و ارزش های دینی می باشد هستند.
امروزه سازمان ها اغلب رهبراني را استخدام مي کنند که به سرمايه اجتماعي اعتقاد داشته باشند. بر اين اساس مديراني که خواهان رشد و بقاي شرکت ها هستند سعي دارند فضای سازمانی مبتنی بر سرمایه اجتماعی برای کارکنان فراهم کنند (تایمون، 2003)

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات طرح تحقیق
مقدمه 2
1-1 بیان مساله تحقیق 5
1-2 سابقه موضوع 8
1-3 بیان اهمیت انجام تحقیق 9
1-4 بیان اهداف تحقیق 11
1-5 چهارچوب نظری 11
1-6 مدل تحقیق 13
1-7 فرضیه‏ها یا سؤال‏های تحقیق 15
1-8 روش تحقیق 15
1-9 جامعه آماری مورد مطالعه 15
1-10 برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری 16
1-11 قلمرو تحقیق 17
1-11-1 قلمرو موضوعی 17
1-11-2 قلمرو زمانی 17
1-11-3 قلمرو مکانی 17
1-12 روش و ابزار گردآوری داده ها 17
1-13 روش تجزیه و تحلیل داده ها 18
1-14 تعاریف متغیر ها واصطلاحات تحقیق 18
1-14-1 سرمايه اجتماعي 19
1-15 ابعاد سرمایه اجتماعی 19
1-16-1 تعالي سازماني 20
1-17-1 معيارهاي تعالي سازماني 20
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
بخش اول 25
2-1 سرمایه اجتماعی 25
2-2 تعاریف سرمایه اجتماعی 25
2-3 تمایز سرمایه اجتماعی با سایر سرمایه ها 31
2-4 ابعاد سرمايه اجتماعی 32
2-4-1 بعد ساختاری 32
2-4-2 بعد شناختی 32
2-4-3 بعد رابطه ای 33
2-5 دیدگاه های مختلف سرمایه اجتماعی 37
بخش دوم 40
2-6 تعالی سازمانی 40
2-7 تاریخچه تعالی سازمانی 41
2-8 تعريف مدل تعالي سازماني 42
2-9 تعریف مدل 43
2-10 تاریخچه شکل گیری بنیاد مدیریت کیفیت اروپا 44
2-11 انواع مدل های تعالی سازمانی 46
2-12 مزاياي مدل تعالي سازماني 53
2-13 کاربردهای تعالی سازمانی 54
2-14 دلایل استفاده از مدل تعالی سازمانی 54
2-15 معیارها و زیرمعیارهای تعالی سازمانی 56
بخش سوم 62
2-16 پیشینه تحقیق 62
2-16-1 مطالعه های خارجی 62
2-16-2 مطالعه‏های داخلی 64
بخش چهارم 68
2-17 تربیت مدرس 68
2-17-1 مولفه های مأموریت دانشگاه 68
2-17-2 مأموریت دانشگاه 70
2-17-3 معاونت‏های دانشگاه تربیت مدرس 70
2-17-4 حوزه‌های دانشگاه تربیت مدرس و زمینه‌های تدوین اهداف راهبردی 71
2-17-5 اهداف راهبردی دانشگاه 71
2-17-6 ارزش های محوری دانشگاه 72

فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه 74
3-1 فرآيند تحقيق 74
3-2 فرضیه های تحقيق 75
3-3 نوع و روش تحقيق 76
3-4 جامعه و نمونه آماری 77
3-5 روش‏های جمع آوری اطلاعات 78
3-6 سنجش روايي پرسش نامه 80
3-7 سنجش پایایی پرسش نامه 82
3-8 قلمرو تحقیق 84
3-9 روش تحلیل آماری 84
فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري دادهها
مقدمه 86
بخش اول: اطلاعات جمعيت شناختي 86
4-1-1 جنسيت 86
4-1-2 سن 87
4-1-3 وضعيت تأهل 87
4-1-4 ميزان تحصيلات 88
4-1-5 سال فراغت از تحصيل 89
4-1-6 رشته تحصيلي 90
4-1-7 سابقه كار 90
4-1-8 نوع استخدام 91
4-1-9 محل كار 91
بخش دوم 93
4-2 توصيف متغيرها در راستاي فرضيه هاي پژوهش 93
بخش سوم 97
4-3 تحليل فرضيه هاي پژوهش 97
4-3-1 بررسي فرضيه اصلي 100
4-3-2 بررسي فرضيه فرعي اول 100
4-3-3 بررسي فرضيه فرعي دوم 105
4-3-4 بررسي فرضيه فرعي سوم 106
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه 109
5-1 نتایج و پیشنهاد های تحقیق 109
5-2 پیشنهادها 114
5-2-1 پیشنهاد برای محققین آتی 114
5-3 محدودیت های تحقیق 115
منابع و مآخذ 116