بررسی رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده در بورس از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 127 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحبررسی رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس|32011082|uvq|بررسی رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس,تحقیق مدیریت سود,پروژه مدیریت سود و تغییرات آن,تحقیق پیش بینی سود در شرکتها,مبانی نظری مدیریت سود,تحقیق حسابداری رایگان,نگین فایل
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان بررسی رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورسآماده دریافت می باشد . تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده در بورس از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 127 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
دراین تحقیق رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی موردبررسی قرارگرفته است.
این تحقیق ازلحاظ هدف جزتحقیقات کاربردی بوده وازلحاظ روش شناسی ازنوع تحقیقات همبستگی پس رویدادی می باشد.دراین تحقیق 74شرکت به عنوان نمونه ازبین شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران برای دوره ی سه ساله انتخاب شده است.داده های مورد نیازپژوهش ازصورتهای مالی استخراج شده است وبرای انجام پژوهش از روش رگرسیون استفاده شده است.
نتایج پژوهش نشان می دهدکه میان فرضیه های:
1-مدیریت سود وتغییرات سود
2-سوددوره ی آتی وتغییرات سود
3-سود دوره ی آتی واقلام تعهدی اختیاری
4-سود دوره ی آتی واقلام تعهدی غیراختیاری
درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران رابطه معناداری وجود دارد.

مقدمه
يكي از اقلام حسابداري كه در گزارشهاي مالي (صورت سود و زيان) تهيه و ارائه مي‌شود «سود خالص» است كه كاربردهاي متفاوتي دارد. معمولاً سود به عنوان عاملي براي تدوين سياستهاي تقسيم سود و راهنمايي براي سرمايه‌گذاري و تصميم‌گيري و بالاخره عاملي براي پيش‌بيني به شمار مي‌آيد.
سود، معياري براي پرداخت سود تقسيمي و يا در تامين مالي داخلي سرمايه‌گذاري‌ها است. به سبب تفاوت بين سود حسابداري تعهدي و حسابداري نقدي، يك سازمان مي‌تواند مبلغي را به عنوان سود گزارش نمايد ولي وجوهي براي پرداخت سود تقسيمي نداشته باشد.
اختيار عمل مديران در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری که در استفاده از آن مخیر می باشند کیفیت سود را تحت تاثیر قرار می دهد.چرا که اقلام تعهدی موجب تغییر یا تعدیل در شناسایی جریانات نقدی در طول زمان می شوند و بنابراین اقلام تعدیل شده ( سود ) عملکرد شرکت را بهتر ارزیابی می کند.
از سوی دیگر به دليل آگاهي بيشتر آنها از شركت، انتظار مي‌رود به گونه‌اي اطلاعات تهيه و ارايه شود كه وضعيت شركت را به بهترين نحو منعكس كند. از طرف ديگر ممكن است بنا به دلايلي نظير ابقا در شركت، دريافت پاداش و ساير عوامل، مدير خواسته يا ناخواسته وضعيت شركت را مطلوب جلوه دهد. بنابراين، كيفيت سود شركتها تحت تاثير مباني گزارشگري و صلاحديد مديران قرار مي‌گیرد.

فهرست مطالب

فصل اول: 1
1-1- بیان مساله 3
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-3- اهداف تحقیق 5
1-4- سوالات پژوهش 6
1-5- فرضیه‌های تحقیق: 7
1-6- روش تحقیق و مدل تحلیلی پژوهش 9
1-7- روش تجزيه و تحليل اطلاعات 10
1-8- ساختار تحقیق 14
فصل دوم: 15
2-1- مروري بر مفهوم بنيادي سود و اهميت آن : 17
2-2- مفهوم سود در سطح ساختار ( قواعد و تعاريف) 19
2-3- مفهوم سود در سطح معاني ( ارتباط با واقعيت هاي اقتصادي ) 19
2-4- مفهوم سود در سطح عمل( نحوه استفاده از آن توسط استفاده كنندگان): 20
2-5- ثبات و پايداري سود : 21
2-5-1- ثبات سود (سود دائمی) 21
2-5-2- اجزای دائمی در مقابل اجزاء موقتی سود 23
2-6- نقاط قوت و ضعف وارد بر سود حسابداري 25
2-6-1- نقاط قوت سود حسابداري 25
2-6-2- انتقادات و ایرادات وارد بر سود حسابداری 26
2-7- مديريت سود و راهكارهاي مربوط به آن 27
2-8- وجود يا عدم وجود يكنواخت سازي سود 33
2-9- معاني و تعاريف مدیریت سود سود 34
2-10- انواع مدیریت سود 42
2-10-1- مدیریت سود طبيعي: 42
2-10-2- سودهايي كه به طور طبيعي هموار نيستند و تعمداً توسط مديريت هموار شده‌اند: 43
2-10-3- مدیریت سود واقعي( مدیریت سود معاملاتي يا اقتصادي): 43
2-10-4- مدیریت سود مصنوعی ( مدیریت سود حسابداري): 43
2-11- دستكاري حسابها 44
2-12- ابعاد و جوانب و تئوري هاي مربوط به مدیریت سود: 45
2-13- انگيزه‌ها و اهداف مدیریت سود سود 48
2-13-1- افزايش رفاه سهامداران: 49
2-13-2- تسهيل قابليت پيش بيني سود: 50
2-13-3- افرايش رفاه مديريت: 51
2-14- معيارهاي شناخت مدیریت سود 59
2-15- ابزارها و روش هاي مورد استفاده در مدیریت سود ( مصنوعي) 62
2-15-1- 1 زمان بندي رويدادها 62
2-15-2- مدیریت سود از طريق انتخاب روش‌هاي تخصيص 63
2-15-3- مدیریت سود از طريق طبقه بندي 63
2-16- عوامل موثر بر مدیریت سود سود 65
2-17- موافقین و مخالفین هموار سازی سود 66
2-18- دشواري هاي كار تحقيق در زمينه مدیریت سود سود : 68
2-19- روش‌هاي مطالعه مدیریت سود 70
2-19-1- مدل سنتي: 71
2-19-2- مدل ايمهاف: 72
2-19-3- مدل ايكل: 73
2-20- تحقيقات صورت گرفته در مورد مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای 76
2-21- تحقیقات صورت گرفته در زمینه مدیریت سود 81
فصل سوم: 86
3-1- اهداف تحقیق 89
3-2- سوالات پژوهش 90
3-3- فرضیه‌های تحقیق: 91
3-4- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری 92
3-5- نمونه آماري(N) 93
3-6- روش تحقیق 93
3-7- روش گردآوری اطلاعات 95
3-8- روش آزمون فرضیه 95
3-9- روش تجزیه و تحلیل داه ها 95
3-10- تحلیل عاملی
3-11- تحليل رگرسيون چندگانه 96
3-12- آزمون معني دار بودن ضرايب كلي (F) 98
3-13- آزمون معني دار بودن ضرايب جزئي رگرسيون(T) 98
پیوست