بررسي تاثير وابستگي گروهي بر روي تصميم گيري پرداخت سودسهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس

تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 89صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیقبررسي تاثير وابستگي گروهي بر روي تصميم گيري پرداخت سودسهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس|32010898|uvq|بررسي تاثير وابستگي گروهي بر روي تصميم گيري پرداخت سودسهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس,وابستگي گروهي بر روي تصميم گيري پرداخت سودسهام,سودسهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس,سودسهام,بورس اوراق بهادار
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان بررسي تاثير وابستگي گروهي بر روي تصميم گيري پرداخت سودسهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورسآماده دریافت می باشد . تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 89صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
تحقیق حاضر به بررسي تاثير وابستگي گروهي بر روي تصميم گيري پرداخت سود سهام درشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بدین منظور، ارتباط میان خط مشی تقسیم سود سهام و عوامل نظیرنابرابری اطلاعاتی؛ وابستگی به تامین مالی خارجی ( منابع خارج از موسسه ) بررسی می شود.
در راستای این هدف ، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی (ترازنامه ، صورت حساب سود وزیان، صورت گردش وجه نقد ) و اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1386-1390 ارائه داده بودند ، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع45 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. روش تحقيق در اين پژوهش همبستگي است. و براي تجزيه وتحليل داده ها و آزمون فرضيه هاي پژوهش، ازضريب همبستگي پيرسون و رگرسیون خطی چند متغیره و تجزیه و تحلیلANOVA استفاده شده است.
نتایج تحقیق حاکی ازآن است که بین پرداخت سود سهام و میزان آن درنتیجه وابستگی به سرمایه ونابرابری اطلاعاتی و میزان سود سهام پرداختی سال گذشته رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد . همچنین ، بین پرداخت سود سهام و میزان آن در نتیجه ی وابستگی به سرمایه و تامین مالی خارجی رابطه منفی معنی داری وجود دارد.

مقدمه
با توجه به اینکه بورس اوراق بهادار قادر است در صورت آماده بودن شرايط و زمينه های لازم موجبات هدايت منابع مالي را به سمت فعاليت هاي توليدي فراهم نمايد و به تبع آن در جهت رشد، توسعه و شكوفائي اقتصادي كشور عمل نمايند، تحقیق و كنكاش پيرامون موضوعات و مسائل گوناگوني كه به نوعي مرتبط با بورس اوراق بهادار هستند، از اهميت و ضرورت خاصي برخوردار است با بهره گيري از نتايج و پيامدهاي تحقيقات، می توان در جهت توسعه بازاربورس وفعالیتهای آن گام های موثری برداشت.( وكيلي فرد ، مديريت مالي، 1374)
از جمله مسائل و موضوعاتي كه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه اند، خط مشی های تقسيم سود است. اينكه شركت ها كدام خط مشی را در تقسيم سود انتخاب نمايند تا در نهايت به عنوان يك خط مشی مطلوب تقسيم سود باعث افزايش قيمت سهام در بازار شود و سرمايه گذاران را به سرمايه گذاري در بورس ترغيب نمايد، هميشه به عنوان يك مسأله عمده و مهم مطرح بوده است. اهمیت این مسئله نزد مدیران شر کت ها ، هم به جهت استفاده از اطلاعات حاصله در فرایند اداره شرکت و هم بواسطه ارزیابی بازار از عملکرد آنان بسیارزیاد است ؛ از همین رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت ها معطوف به مقو له ای است که از آن با عنوان « خط مشی های تقسیم سود» یاد می شود.( خادم ، 1381)
اما مهم تر ازتحلیل خط مشی تقسیم سود، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است . این موضوع می تواند راهگشای تصمیم گیر های مهم اقتصادی برای گروه های مختلف ذینفع ، بویژه سر مایه گذاران باشد . زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده بدست آمده از این ریشه یابی، نه تنها به توضیح رفتار شرکت ها در گذشته کمک می نماید، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آن ها در این حوزه فراهم می آورد . تحقيق حاضر كه در راستاي همين موضوع صورت پذیرفته ، مي تواند تا حدودي جوابگوي ابهامات موجود دراين زمينه باشد. به منظور بررسي مباحث نظري موضوع و آشنايي با ابعاد آن ، مفاهيم زير تشریح مي شود.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول : كليات تحقيق 2
1-1 ) مقدمه 3
1-2) تعریف موضوع و بیان مساله 4
1-3) اهميت و ضرورت تحقيق 5
1-4) اهداف تحقیق 6
1-5) سؤالات تحقیق 6
1-6) فرضيه هاي تحقيق 6
1-7) تعریف اصطلاحات و واژه ها 7
فصل دوم : ادبيات تحقيق
2-1 ) مقدمه 10
2-2 ) سود حسابداری 11
2-3 ) روشهای پرداخت سود سهام 11
2-3-1 ) سود سهام نقدی 12
2-3-2) سود سهمی 13
2-3-3 ) سود سهام به صورت دارائی 14
2-3-4 ) سود سهام به صورت اوراق قرضه 14
2-5)خط مشی های تقسیم سود 15
2-5-1) سیاست های تقسیم سود منظم 15
2-5-1-1 ) روش درصد ثابتی از درآمد هر سهم 17
2-5-1-2 ) روش مبلغی ثابت 17
2-5-1-3 ) روش حجم ریال ثابت + متغیر ( فوق العاده ) 20
2-5-1-4) روش پرداخت در صدی از ارزش بازار 21
2-5-1-5) روش در صدی از قیمت اسمی 22
2-5-2)سیاست تقسیم سود نامنظم 22
2-5-3 ) سياست تقسيم سود باقيمانده 22
2-5-3-1)سیاست تقسیم سود مطلقأ باقیمانده 23
2-5-3-2) سیاست پرداخت درصد ثابتی از سود باقیمانده 23
2-5-3-3) سیاست تقسیم سود باقیمانده یکنواخت 24
2-6) عوامل تعیین کننده تقسیم سود 25
2-6-1) عوامل ویا محدودیت های قانونی 25
2-6-1-1) محدودیت هایی مربوط به سرمایه 26
2-6-1-2) سود خالص 26
2-6-1-3) مشکل نقدینگی 26
2-6-1-4) افزایش بی رویه سود انباشته 27
2-6-2) تئوری انتظارات 28
2-6-3) مروري برتئوريهاي موجود در رابطه با اثرات سياستهاي تقسيم سود بر روي قيمت سهام 28
2-7-1 ) نظريه عدم ارتباط تقسيم سود 30
2-7-2 ) نظريات مربوط بودن تقسيم سود 33
2-7-2-1) مدل پرنده در دست 33
2-7-2-2) تئوری اولویت مالیات 33
2-8) گروه تجاری 34
1-8-2) واحد تجاري‌ وابسته 34
2-8-1-1روشهاي‌ حسابداري‌ گروه تجاری وابسته 36
2-8-2معاملات‌ درون‌ گروهي‌ 36
2-8-3 صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي 37 ‌
2-9) سوابق تحقیق 37
2-9-1)سوابق خارجی 37
2-9-2)سوابق داخلی 42
فصل سوم : روش تحقيق 48
3-1) مقدمه 49
3 -2) روش پژوهش 49
3- 3) فرضيه هاي تحقيق 50
3-4) متغيرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری 51
3-4-1) متغیرهای مستقل 51
3-4-2) متغیر وابسته 52
3-5 ) جامعه آماری 52
3-6 ) نمونه آماری و روش نمونه گیری 53
3-7) روشهای جمع آوری اطلاعات 54
3- 8) تکنیکها وروش های آماری مورد استفاده 54
3-8-1)ضریب همبستگی 55
3-8-3)ضریب تعیین چند گانه ( مرکب ) R2 56
3-8-4)روش آنالیز واریانس برای آزمون معنی داری بودن کلی رگرسیون چند متغیره ( مرکب ) مشاهده شده : آزمون F 56
3-8-5)رگرسیون چند گانه( گام به گام) 56
فصل چهارم : تجزيه و تحليل آماري اطلاعات 58
4-1 ) مقدمه 59
4-2 ) روش تجزیه و تحلیل داده ها 59
4-3 )توصیف آماری مدل 59
4-5 ) تبیین مدل رگرسیون تحقیق و آزمون فرضیات 60
4-6 ) نتایج حاصل از آزمون فرضیات 60
4-7 ) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات 66
4-8 ) بررسی نرمال بودن خطاهاي رگرسيون 66
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1 ) مقدمه
5-2 ) خلاصه و نتیجه گیری 70
5-3 ) نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات 70
4-5 ) پیشنهادها (براساس نتایج حاصل از تحقیق ) 71
5-5 ) سایر پیشنهادها 73
5-6) محدودیت¬های تحقیق 74