پاورپوینت کنترل و تضمین کیفیت داده ها در نظام مراقبت بیماری ها در سطح شهرستان

نوع فایل: power point قابل ویرایش 9 اسلاید قسمتی از اسلایدها: مشکلات موجود در سطح مرکز بهداشت غرب تهران نگرانی پرسنل از توبیخ شدن که منجر به گزارش نکردن عوارض می شد. نبود پزشک در پایگاه ها و تکمیل فرم توسط مسئول فنی که منجر به ارسال فرم های ناقص می شپاورپوینت کنترل و تضمین کیفیت داده ها در نظام مراقبت بیماری ها در سطح شهرستان|31031219|uvq|پاورپوینت,کنترل,و,تضمین,کیفیت,داده,ها,در,نظام,مراقبت,بیماری,ها,در,سطح,شهرستان,پاورپوینت کنترل و تضمین کیفیت داده ها در نظام مراقبت بیماری ها در سطح شهرستان, پاورپوینت کنترل و تضمین کیفیت داده ها در نظام مراقبت بیماری ها در سطح شهرستان
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان پاورپوینت کنترل و تضمین کیفیت داده ها در نظام مراقبت بیماری ها در سطح شهرستانآماده دریافت می باشد .

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 9 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

مشکلات موجود در سطح مرکز بهداشت غرب تهران

نگرانی پرسنل از توبیخ شدن که منجر به گزارش نکردن عوارض می شد.

نبود پزشک در پایگاه ها و تکمیل فرم توسط مسئول فنی که منجر به ارسال فرم های ناقص می شد.

ارسال
گزارش در پایان ماه طبق دستورالعمل که به دلیل فاصله زمانی زیاد بین بروز
علائم و بازبینی نهایی توسط پزشک مسئول AEFI از دقت اطلاعات می کاست.

درصد نامشخصی از موارد اصولا گزارش نمی شد و آمار گزارش ها از میزان مورد انتظار بسیار پایین تر بود.

70% فرم ها ناقص و نیازمند بازبینی اساسی بودند.

15% فرم ها در نهایت به وضعیت مطلوب برای گزارش دهی به سطوح بالاتر نمی رسید.

پرسنل درگیر این فرایند زمان زیادی را صرف تصحیح و تکمیل و ارسال این فرم ها می کردند که در نهایت بر سایر فعالیت ها اثر منفی داشت.

20% از فرم ها شامل عوارض قابل گزارش نبود.

فهرست مطالب و اسلایدها:

نظام مراقبت عوارض نامطلوب ایمن سازی

معیارهای اولیه

مشکلات موجود در سطح مرکز بهداشت غرب تهران

مشکلات موجود

اقدامات انجام شده

نتایج