مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی

مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای دارای 39 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد. توضیحات: فصل دوم پایان ناممبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی|31015056|uvq|مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای,مبانی نظری,جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللیآماده دریافت می باشد .

مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای
دارای 39 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین-المللی جهانی و منطقه ای
توسعه فزاینده حقوق بین الملل معاصر در شیوه ها و سازکارهای متعدد حفاظت بین المللی از حقوق بشر منعکس شده است، یکی از شیوه های عمده حمایت از حقوق بشر ، تصویب اسناد و معاهدات بین المللی است که هر کدام به نوبه خود بر بخشی از تابعان بین المللی الزام آور هستند، این اسناد نمی توانند از ارزش های جدیدی که در طی رشد و تعمیم حقوق بین الملل توسط جامعه بین المللی تأیید شده، گسسته باشند. یکی از این ارزش های اساسی که در حقوق بین الملل پذیرفته شده است، شناسایی شخصیت حقوقی فرد به عنوان

مبحث اول- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی

گفتار اول- اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند اول- مباحث مقدماتی تدوین ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر
در تهیه پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط کمیته ای از اعضای کمیسیون حقوق بشر انجام شد، بحث های حقوقی خوبی انجام شده که بررسی مباحثات صورت گرفته در جلسات کمیته پیش نویس به لحاظ روشن شدن قصد تدوین کنندگان از وضع ماده 6 اعلامیه با عبارات حاضر و درک مفهوم و مضمون این جمله بندی، سودمند می¬باشد. چرا که بنابر ماده 32 کنوانسیون حقوق معاهدات وین كارهاي مقدماتي تصویب معاهده از جمله وسائل تكميلي تفسير آن معاهده خواهد بود.

بند دوم- شرح ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر
گروهی از مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر که در اولین ستون اعلامیه مطرح شده اند، حاوی بهترین و شناخته شده ترین حقوق بشری می¬باشند، این حقوق عبارتند از: حق حیات، حق آزادی و امنیت شخصی؛ ممنوعیت بردگی و شکنجه؛ حق بر شناسایی حقوقی ، حق برابری نزد قانون، و جبران¬های موثر برای نقض حقوق اساسی؛ حق آزادی از بازداشت و حبس خودسرانه؛ تضمین رسیدگی¬های جزایی عادلانه، اصل برائت، و اصل عطف بماسبق نشدن در قوانین جزایی ...........

گفتار دوم- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

بند اول- مباحث مقدماتی تدوین ماده16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

بند دوم – شرح ماده 16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

مبحث دوم¬-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین¬المللی منطقه¬ای

گفتار اول- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

گفتار دوم- منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم

بند اول- شرح ماده پنج منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم

بند دوم- ماده سوم پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم

بند دوم- ماده سوم پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم

فهرست منابع