بررسی نقش مبلمان شهری بر زندگی شهری (شهر تهران) 17 صفحه فایل ورد word

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 17 مبلمان شهری، 4 جريان مهم زندگی را در شهر تنظیم میکند : ۱. حركت (جابجایی/ رفت و آمد/ گردش) ۲. سكون (توقف/ مکث/استراحت/آرامش) ۳. تبررسی نقش مبلمان شهری بر زندگی شهری (شهر تهران) 17 صفحه فایل ورد word|30018990|uvq|بررسی نقش مبلمان شهری بر زندگی شهری (شهر تهران) 17 صفحه فایل ورد word
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان بررسی نقش مبلمان شهری بر زندگی شهری (شهر تهران) 17 صفحه فایل ورد wordآماده دریافت می باشد .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 17مبلمان شهری، 4 جريان مهم زندگی را در شهر تنظیم میکند :۱. حركت (جابجایی/ رفت و آمد/ گردش)۲. سكون (توقف/ مکث/استراحت/آرامش)۳. تفريح (بازی/سرگرمی/ شوخی/ هیجان)۴. اضطراب(عجله/ سردرگمی/ تنش )

امروزه مشکل اصلی تهران بزرگ در دو بعد حرکت شهری (سواره و پیاده) و مشکلات ادراک و رفتار در منظر شهری قابل بررسی است.بنابراین وظیفه ومسئولیت خطیری برای برنامه ریزی، ساماندهی،آرام سازی و بهسازی فضا و تجهیزات شهری بردوش مسئولین ، مدیران ،طراحان وهنرمندان ایرانی میباشد.ساختار برنامه ای که میتواند شهر را از هر دو بعد منظرشهری و حرکت درشهر ساماندهی نماید به دو بخش اصلی تقسیم بندی میشود:۱ طراحی محیطی و نمای شهری:(سیما و منظر شهر)فضا سازی، محوطه سازی،کف سازی،پیاده راه سازی،مرمت،نما سازی،پاکساز ی جداره های شهری،برنامه ریزی برای احیای بافتهای با ازرش تاریخی،فرهنگی،معماری و کاربردهای شهری،آرام سازی وایجاد گشایش و آسایش روانی در محیط.۲ مبلمان و تجهیزات شهری:شامل کلیه ملزومات و اثاثیه شهری که در محیط شهر قرارمیگیرند و بیش از یکصد عنوان تقسیم بندی میشود.تقسیم بندی عناصر مبلمان شهری در کل میتوان در چهار گروه اصلی معرفی نمود:الف مبلمان خیابانیب مبلمان پارکی و تجهیزات زمین بازی کودکانج مبلمان ترافیکی (تابلوهای خیابانی و تجهیزات راهنمای ترافیک شهری)د سازه های اطلاع رسانی و تبلیغاتیاستفاده از تجهیزات و مبلمان مناسب تا حد زیادی اثر مثبتی بر روی شهروندان و استفاده کنندگان از محیطهای شهری داشته باشد.به مردم این امکان را میدهد که در فرصت های لازم ازنشستن و دیدن فضای شهری لذت برده و حتی ارتباط اجتماعی و کلامی با یکدیگر برقرار نمایند. اهمیت توجه به هویت و فرهنگاز دیدگاه طراحان، انتخاب و طراحی مناسب مبلمان شهری، حفظ هویت مکان و نمود بیشتر آن را ممکن می سازد.این برخورد در احیای مناطق تاریخی و سنتی بسیار موثر است.باید میان بافت اجتماعی و فضای شهر توازنی ایجاد کرد.به اتکای همین بافت اجتماعی تثبیت شده و ریشه دار میتوان خیانهای محله و شهر را به گونه ای مجهز کرد که برای حفظ محیط و رفاه و بازتاب فرهنگ آن جامعه و محل باشد. در حقیقت، فراهم آوردن امکان بهره گیری رفاهی و زیبایی شناختی از محیط زیست، به معنای ارج نهادن به زندگی و ارزشهای تمدن است.یکی از دلایل مهم بی هویتی تهران، عدم توجه به تفاوتهای موجود بین فضاهای مختلف شهری،اکتفا نمودن به طرحهای یکنواخت و به اصطلاح استاندارد و پرداختن به ظرفیتهای مفهومی است بدون در نظر گرفتن ارزشهای زیباشناسی شهری و هنری ، و بسنده نمودن به امکانات تولید و صنعت آنهم از نوع ابتدایی ترین آن.شعار زیبای شهر ما خانه ما هنگامی عینیت می یابد که شهروند تاثیرات آن را در محیط مشاهده نماید .که این امر ب بهبود وضعیت کیفی و کمی پروژه های انجام شده در سطح شهر و جلب مشارکت مردم درزمینه حفظ ،نگهداری و....اموال عمومی شهری صورت می پذیرد.بنیادی ترین اقدامی که میتواند در کنار ساماندهی مبلمان شهری، بافت شهر را از نظرکیفی به وضعیت مطلوب نزدیک سازد:تهیه الگوها، ضوابط قابل انعطاف و سنجیده برای بهسازی و توسعه، آینده نگری هوشمندانه.ما باید آینده نگری کنیم و آینده نگری نیازبه کوشش:پژوهشگری/سیاستگزاری/برنامه ریزی.اصول طراحی ایرانی:بایستی از نکات مهم و مثبت طراحی در آثار معماری، محوطه سازی، باغ آرایی، صنایع دستی و....بهره بردوآنرا با روشهای نوین ساخت و ساز و مواد و نیازهای امروز مردم هماهنگ ساخت تا پاسخگوی نیازهای زندگی مدرن و هویت بخشی به محیط زیست شهری باشیم.مشکل چیست؟تصاویر چه چیزی را ما نشان می دهد؟؟؟؟یک شهر برهنه و بدون مبلمان، امکانات مناسبی برای مردم خود ندارد.