پاورپوینت آماده بررسی خانواده و شخصیت

خانواده چیست؟ در مقام بررسی موضوع تحکیم خانواده لازم است ابتدا نگاهی تحلیلی نسبت به ماهیت شکلی و محتوایی خانواده داشته باشیم؛ خانواده اولاً نهادی انسانی است. یعپاورپوینت آماده بررسی خانواده و شخصیت|30013520|uvq|پاورپوینت آماده بررسی خانواده و شخصیت
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان پاورپوینت آماده بررسی خانواده و شخصیتآماده دریافت می باشد .

خانواده چیست؟

در مقام بررسی موضوع تحکیم خانواده لازم است ابتدا نگاهی تحلیلی نسبت به ماهیت شکلی و محتوایی خانواده داشته باشیم؛ خانواده اولاً نهادی انسانی است. یعنی عنصر تشکیل دهنده ی آن اشخاص و افراد انسانی می باشد، ثانیاً این اعضاء در تعامل و ارتباط متقابل با یکدیگر هستند. یعنی خانواده یک نهاد و نظام است و ثالثاً خانواده نهادی اجتماعی است یعنی بستر حیات آن جامعه بشری است و از حیث شکل گیری، بقا و دوام، ثبات و قوام و پویایی و رشد در تعامل و ارتباط تنگاتنگ با اجتماع می باشد.

الف ) عوامل انسانی (فردی) :ارتقاء ترتیبی و شخصیتی از عوامل مؤثر در تحکیم خانواده است.که در دو مقطع :پیش از ازدواج اگر منطبق بر روان کودکی و نوجوان و جوانی است و تظاهرات شخصیتی ریشه در تربیت خانوادگی دارد.پس از ازدواج که به تبع نقاط قوت و امتیازات شخصیتی و تربیتی زوجین حاصل میشود