وب سایت و بررسی خط مشی و اراده آن و بررسی طراحي صفحات وب

فهرست: مقدمه فرآيند برنامه ريزي استراتژيك خط مشي وب سايت اداره وب سايت طراحي معماري اطلاعات محتوا فراپيوندها نگهداري و روزآمدي ارزيابي نتيجه گيري مقدمه موضوع طراحي صفحات وب را با يك نمونه پي مي گيريم.از آنجائيكه متن اين مقاله براي آموزش طراحي يك صفحةوب سایت و بررسی خط مشی و اراده آن و بررسی طراحي صفحات وب|30010212|uvq|وب سایت و بررسی خط مشی و اراده آن و بررسی طراحي صفحات وب
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان وب سایت و بررسی خط مشی و اراده آن و بررسی طراحي صفحات وبآماده دریافت می باشد .

فهرست:مقدمهفرآيند برنامه ريزي استراتژيكخط مشي وب سايتاداره وب سايتطراحيمعماري اطلاعاتمحتوافراپيوندهانگهداري و روزآمديارزيابينتيجه گيري

مقدمهموضوع طراحي صفحات وب را با يك نمونه پي مي گيريم.از آنجائيكه متن اين مقاله براي آموزش طراحي يك صفحة وب كامل است از اين رو ما اين مبحث را با اصول طراحي وب سايت براي يك كتابخانه بطور نمونه شروع مي كنيم.در جهان امروز و در عصر تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات ، بايد بپذيريم كه هر سازمان و مؤسسه اي نياز به وب سايت[1] دارد . كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني نيز از اين قاعده مستثني نيستند . اغلب كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني از اواسط دهه 90 به ايجاد وب سايت و ارائه خدمات از اين طريق پرداخته اند ( ريان ،2003 ،207 ) . وب سايت هر كتابخانه از يك سو پنجره اي به آن كتابخانه و از سوي ديگر ، راهنماي كاربران در اينترنت مي باشد . در واقع كتابخانه ها علاوه بر ارتباط و بهره گيري از امكانات اينترنت ، مي توانند از اين طريق به معرفي خود و ارائه خدمات بپردازند .اما ايجاد وب سايت براي كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني ، نياز به سرمايه گذاري گسترده در بودجه ، زمان و بخصوص در بخش نيروي انساني دارد . كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني چالش هاي ايجاد و مديريت وب سايت را پذيرفته اند و از برنامه ريزي استراتژيك به عنوان ابزاري سودمند براي مديريت وب سايت كتابخانه ها بهره مي برند .

فرآيند برنامه ريزي استراتژيكطبق نظر پيتر دروكر‌ “ برنامه ريزي استراتژيك ، فرآيند پيوسته اي از تصميمات سيستماتيك و ريسك پذير و با حداكثر دانش و آگاهي از نتايج آينده است كه به طور سيستماتيك تلاشها و كوشش هايي را كه براي انجام اين تصميم ها مورد نياز است را سازماندهي مي كند و نتايج اين تصميم گيري ها را در مقابل انتظارات ، از طريق بازخورد سيستماتيك و سازمان دهي شده اندازه گيري مي كند . ” ( استوارت ،1998، 41) برنامه ريزي استراتژيك ، فرآيندي است كه در آن مقاصد ، اهداف و برنامه ها تنظيم و اجرا مي شوند . البته فرآيندهاي تنظيم و اجرا هر دو تدريجي و پيوسته اند . مقياس زماني براي برنامه هاي استراتژيك حدود سه سال است و بيشتر از پنج سال نخواهد بود ، گرچه چشم انداز بلند مدت در سطح كلي تري در نظر گرفته مي شود اما بايد به اندازه كافي انعطاف پذير باشد تا بتواند به تغييرات پاسخ دهد ( كورال ،1380،6 7) . همچنين برنامه ريزي استراتژيك به عنوان يك اقدام مديريتي براي تعيين محيط وب سايت كتابخانه و سمت و سوي آن و پاسخ به چالشهاي سازماني ، تعريف مي شود . برنامه ريزي استراتژيك يك ساختار مفيد براي ايجاد وب سايت و توسعه آن در آينده و نيز مكانيزمي براي نگهداري و روز آمدي وب سايت به وجود مي آورد . فرآيند برنامه ريزي كه به طور يقين در همه بخشهاي كتابخانه در جريان است ، قابل انتقال به وب سايت كتابخانه نيز مي باشد