تاریخچه و فلسفه و روش قدرتمند درمانی هومیوپاتی

فهرست مطالب عنوان تاريخچه هوميوپاتی داروهای هوميوپاتی چه بيماريهايی از طريق هو ميوپاتی درمان می شوند؟ فلسفه هوميوپاتی ۱ فلسفه هوميوپاتی۲ مخالفان هوميوپاتی ! مثالهايی از درمان هوميوپاتی هوميوپاتی و پيشگيری شفا يا سرکوب درمانی تئوری شعور مصاحبه هوميوپاتاریخچه و فلسفه و روش قدرتمند درمانی هومیوپاتی|30009784|uvq|تاریخچه و فلسفه و روش قدرتمند درمانی هومیوپاتی
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان تاریخچه و فلسفه و روش قدرتمند درمانی هومیوپاتیآماده دریافت می باشد .

فهرست مطالبعنوان

تاريخچه هوميوپاتی

داروهای هوميوپاتی

چه بيماريهايی از طريق هو ميوپاتی درمان می شوند؟

فلسفه هوميوپاتی ۱

فلسفه هوميوپاتی۲

مخالفان هوميوپاتی !

مثالهايی از درمان هوميوپاتی

هوميوپاتی و پيشگيری

شفا يا سرکوب درمانی

تئوری شعور

مصاحبه هوميوپاتی

ميزان موفقيت و طول درمان در هوميوپاتی

پديده تشديد در هوميوپاتی

پرهيزها در هوميوپاتی

هوميوپاتی و کودکان

چرا هوميوپاتی شناخته شده نيست؟

مزيتهای هوميوپاتی به درمانهای رايج

هر انسانی منحصر به فرد است

اهميت روح و روان در بروز بيماريها

دارو همچون بيماری!

آزمون دارويی (prooving)

هميت علائم بيماری در هوميوپاتی

نامگذاری بيماريها در هوميوپاتی

نمونه ای از جادو درمانی در جنوب ایران

مراجع

داروهای هوميوپاتیداروهای هوميوپاتی تماما از مواد طبيعی منشا می گيرند بيش از ۴۰۰۰ داروی هوميوپاتی تهيه و خواص آنها ثابت شده است.نزديک به ۷۰ ٪ اين مجموعه دارويی (ماتريا مديکا) از گياهان گرفته می شود از اين گياهان می توان از مواردی نام برد: سير پياز قهوه تنباکو قارچ خوراکی زبان در قفا فلفل قرمز بنگ دانه شقایق نعمان گل کبريتی... که موارد فوق برای خوانندگان آشنا تر می باشد .وجود اين مقدار دارو از گياهان گاهی اين اشتباه را ايجاد می کند که هوميوپاتی همان طب گياه درمانی است در صورتيکه با تو ضيحی که بعدا داده می شود مشخص خواهد شد که اين دو با هم هم از نظر شکل و محتوای دارو و هم از نظر نحوه عملکرد کاملا متفاوت و حتی می توان گفت که متضاد هستند و ...هوميوپاتی و کودکانبسياری از کسانی که در ابتدا با هوميوپاتی آشنا می شوند اين سوال را از من می پرسند که آيا کودکان را هم می توان با هوميوپاتی معالجه نمود . اين سوال از آنجا ناشی می شود که اين افراد هنوز به درستی هوميوپاتی را نشناخته و از عوارض احتمالی آن برای کودکان بيم دارند . اما حقيقت آن است که نه تنها کودکان نيز می توانند با اين روش درمان شوند که شايد برای کودکان اين درمان بسيار سودمند تر از بزرگسالان است!بيماريهای مزمن در حقيقت اختلالاتی هستند که با توجه به نقاط ضعف جسمی و يا روانی بيمار و حتی ژنتيکی اجازه بروز پيدا می کنند و بنابراين شروع آنها در بسياری از موارد در کودکی می باشداز طرف ديگر کودکان به خصوص در سنين پايينتر بسيار مستعد تر به ابتلا بيماريها هستند. اگر بدن (سيستم ايمنی و حياتی بيمار) نتواند در قدم اول بر بيماری (شروع بيماری) غلبه کند آنگاه با مزمن شدن بيماری همراه با رشد فرد بيماری نيز رشد می کند و ايجاد اختلال دائم (يا ادواری) مانع رشد جسمی و روانی کودک می شود.

تعداد بيشماری از بيماريها (به خصوص روانی) ريشه در ناملايمات دوران کودکی دارد. حوادث يا مسائل مختلف جسمی عاطفی در اين دوران همچون زخمهايی در وجود کودک باقی مانده و همراه با رشد وی بزرگ می شوند و اغلب در ظاهر شکل ديگری به خود می گيرند مثلا بيقراری و خرابکاری در يک کودک در سنين بالاتر خود را به صورت افسردگی و يا.. نشان می دهد.با درمان هوميوپاتی می توان در همان ابتدای کار و قبل از آنکه بيماری رشد کند آنها را درمان نمود تا کودک بتواند از بهترين دوران عمر خود به خوبی استفاده کرده و لذت ببرد . اين ناملايمات جسمی و روانی در صورت حل نشدن می توانند زندگی و آينده فرد را به کل تغيير دهند مانند: ايجاد افت تحصيلی ممانعت از داشتن ارتباطات لازم اجتماعی (نداشتن اعتماد به نفس خجالت ايجاد تصوير ذهنی بد در نزد ديگران) انتخابهای غلط در کار تحصيل ازدواج(به علت نداشتن اعتماد به نفس لازم و عدم قدرت تصميم گيری و يا طرد خانوادگی يا اجتماعی ناشی از کمبودهای جسمی و روانی) ...