پاورپوینت آماده بررسی شرایط کشت و ویژگی های اكاليپتـوس و خـواص درماني اكاليپتـوس بسیار جامع

رويشگاه اصلي اكاليپتوسهاي جهان قاره استرالياست. اين قاره از نظر آب و هوايي، خشك و موطن گونههاي خشكي پسند به شمار ميرود. دانه اوكاليپتوس را در سال 1875 به اروپا آوردند و در اسپانيا، جنوب فرانسه و در الجزاير آن را كاشتند و كشت آن بزودي تعميم يافته و سرپاورپوینت آماده بررسی شرایط کشت و ویژگی های اكاليپتـوس و خـواص درماني اكاليپتـوس بسیار جامع|30008444|uvq|پاورپوینت درسی, پاورپوینت آماده بررسی شرایط کشت و ویژگی های اكاليپتـوس و خـواص درماني اكاليپتـوس بسیار جامع ,تحقیق درسی,پاورپوینت جهت ارائه
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان پاورپوینت آماده بررسی شرایط کشت و ویژگی های اكاليپتـوس و خـواص درماني اكاليپتـوس بسیار جامعآماده دریافت می باشد .

رويشگاه اصلي اكاليپتوسهاي جهان قاره استرالياست. اين قاره از نظر آب و هوايي، خشك و موطن گونه‌هاي خشكي پسند به شمار مي‌رود. دانه اوكاليپتوس را در سال 1875 به اروپا آوردند و در اسپانيا، جنوب فرانسه و در الجزاير آن را كاشتند و كشت آن بزودي تعميم يافته و سراسر اين كشورها را پر از درخت اوكاليپتوس كرد.در استراليا بيش از 600 گونه دارد و از نظر پوشش گياهي و درختي بسيار غني است. بطوريكه در حدود 90% درختان منطقه را اكاليپتوس و واريته‌ها تشكيل مي‌دهند.

اكاليپتوس جز خانواده Myrtacea ميباشد.درختي زيبا به ارتفاع 35 تا 45 متر ولي در نواحي استراليا و تاسماني به ارتفاع 80 تا 100 متر هم مي‌رسد برگهاي متقابل و عاري از دمبرگ، بيضوي كه كناره پهنك آن صاف است.بيشتر گونه‌هاي اكاليپتوس داراي گل هاي كرم رنگي هستند و ميوه آن كپسول چهار گوش است.

يكي از خصوصيات مهم گونه‌هاي اوكاليپتوس داشتن نرمش آن در سطح وسيع است. تعداد زيادي از گونه‌ها در موطن اصلي خود در حوزه‌اي محدود انتشار دارند و همين گونه‌ها در خارج از موطن خويش انتشار وسيعي دارند.

بهترين زمان براي كاشت اوكاليپتوس قبل از شروع زمستان مي‌باشد. از آسيب رسيدن به سيستم ريشه اجتناب كنيد. زيرا ريشه اين درخت در نواحي باتلاقي باعث خشكانيدن باتلاقها و مردابها گرديده و از تكثير پشه آنوفل و ميكروبهاي مولد بيماري جلوگيري بعمل مي‌آيد.آبياري قبل و بعد از كاشت لازم است.

موارد استفاده از اسانسبه عنوان ضد عفوني كننده در موارد عفونتهاي مجاري تنفسي و بيماريهاي جلديبراي تسكين رماتيسم بر روي موضعالتيام سوختگيبراي بهبود آسم و سل ريويبه عنوان مسهلتب بر – كرم كش آنتي بيوتيككم كننده قند در ادرار مبتلايان به ديابتبراي بند آوردن خونرفع اسهال