پاورپوینت درباره بیماری هتروفیس هتروفیس

نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش تعداداسلاید :11 اسلاید بخشی ازاسلایدها: vاین کرم انکل طبیعی انسان و پستانداران ماهیخوار اهلی و وحشی است. v این ترماتود گلابی شکل و خاکستری رنگ با خصوصیات زیر شناسایی می شود: v (1) اندازه کوچک 1/3 در 5/. پاورپوینت درباره بیماری هتروفیس هتروفیس|1914152|uvq|پاورپوینت درباره بیماری هتروفیس هتروفیس , پاورپوینت بیماری هتروفیس هتروفیس
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان پاورپوینت درباره بیماری هتروفیس هتروفیسآماده دریافت می باشد .

نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش

تعداداسلاید :11 اسلاید

بخشی ازاسلایدها:

vاین کرم انکل طبیعی انسان و پستانداران ماهیخوار اهلی و وحشی است.v این ترماتود گلابی شکل و خاکستری رنگ با خصوصیات زیر شناسایی می شود:v (1) اندازه کوچک 1/3 در 5/. میلی متر v(2) کوتیکول پوشیده از خارهای پولک مانندv (3) یک بادکش بزرگ مرکزی در قسمت قدامی ثلث میانی بدنv (4) بادکش تناسلی قابل برجسته شدن و غیر چسبنده، در حد خلفی بادکش شکمیv (5) دو بیضه ی تخم مرغی و پهلو به پهلو در 1/3 خلفی بدن، تخم قهوه ای روشن، با غشاء ضخیم و دریچه دار کرم در مرحله خروج از بدن حاوی میراسیدیوم کاملا رشد یافته است.vدر عفونتهای شدید، تحریک مخاط روده می تواند باعث اسهال موکوسی متناوب و مزمن، همراه با دردهای کولیکی، ناراحتی و حساسیت شکم شود.vvائوزینوفیلی وجود دارد ولی کمخونی دیده نمی شود.vv گاهی در صورت ورود کرمها به دیواره ی روده، ممکن است تخمها با ورود به عروق لنفاوی و یا سیاهرگها ، ضایعات گرانولوماتوزی در اعضایی نظیر قلب و مغز ایجاد کنند.vتشخیص عفونت با یافتن تخم در مدفوع صورت می گیرد. پرازی کوانتل داروی انتخابی است.vvvروشهای عملی پیشگیری عفونت در انسان شامل ممنوع کردن مصرف ماهی خام، نیم پز و یا اخیرا ماهی نمک سود شده، در مناطق اندمیک است.